Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy asystent

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Zielona Góra

75 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 73584

Warunki pracy

1. Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych;
2. Zagrożenie korupcją;
3. Praca przy komputerze;
4. Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu łączności radiowej i telefonicznej w zakresie zapewnienia ciągłości świadczenia tych usług w ramach umów zawieranych z operatorami telefonii;
 • Prowadzi ewidencję ilościowo – wartościową środków trwałych, pozostałych środków trwałych, praw na dobrach niematerialnych oraz ewidencję ilościową (w tym: przyjmowanie na stan, nadawanie numerów, oznakowanie, przesunięcia, ewidencjonowanie w programie komputerowym, likwidacja, uzgadnianie obrotów, stanów oraz umorzeń środków trwałych, pozostałych środków trwałych, oraz praw na dobrach niematerialnych z Rachunkowością Budżetową);
 • Przyjmuje zwroty poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego; ustala wartość (cenę) składników rzeczowych majątku ruchomego;
 • Prowadzi pojazdy służbowe zgodnie z rezerwacjami i bieżącymi zleceniami. Przewozi pracowników Izby Administracji Skarbowej;
 • Prowadzi gospodarkę samochodową w zakresie: kart drogowych, monitorowania stanu technicznego pojazdów, przeglądów samochodów przed rejestracją, przeglądów gwarancyjnych, napraw, wymiany opon.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne o profilu łączność radiowa lub/i telekomunikacyjnym lub/i radiokomunikacyjnym lub informatycznym lub/ i pokrewnym ukierunkowanym na łączność radiową i telefoniczną;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze łączności radiowej i telefonicznej;
 • Umiejętność w zakresie obsługi programów komputerowych;
 • Znajomość prawa o ruchu drogowym;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z zakresu łączności radiowej i telefonicznej
 • Komunikatywność, umiejętność organizacji pracy własnej
Poznaj stanowisko: Asystent / Asystentka 
Praca jako asystent polega na realizowaniu zadań zleconych przez pracowników działu. Są to zazwyczaj proste, ale często czasochłonne czynności. Ich zakres zależy tak naprawdę od branży firmy oraz działu. Inaczej będzie wyglądać codzienna praca asystenta w firmie informatycznej, a inaczej w dziale obsługi klienta dużej sieci sklepów. W pierwszym przypadku kandydat do pracy musi wykazać się techniczną wiedzą a w drugim ...
Praca Asystent / Asystentka