Starszy informatyk

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Szczecin

108 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 19558

Warunki pracy

- Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
- Oświetlenie sztuczne i naturalne
- Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
- Kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
- Praca na parterze budynku

Zakres zadań

 • Wypracowywanie architektury komponentów oprogramowania i platform oprogramowania, w tym: dokumentowanie architektury systemu, przegląd architektury systemu, identyfikacja cech systemu lub wymagań istotnych z punktu widzenia architektury, analiza wpływu zmiany na architekturę rozwiązania
 • Projektowanie, Implementowanie i dokumentowanie realizacji systemu informatycznego, w tym komponentów (modułów) oprogramowania, baz danych i interfejsów użytkownika. 3. Implementowanie zmiany w komponentach (modułach) oprogramowania
 • Wykonywanie projektów i testów programistycznych zaimplementowanej funkcjonalności
 • Naprawa wad oprogramowania zgłoszonych w trakcie testów systemu, a także testów kodu, testów podatności aplikacji, czy też testów bezpieczeństwa
 • Opracowywanie specyfikacji i przeprowadzanie migracji danych w przypadku, gdy jeden system (lub jego składowa) będzie zastępowany innych systemem
 • Przygotowywanie pakietów instalacyjnych oprogramowania
 • Przygotowywanie i administracja środowiskiem deweloperskim oraz testowym na potrzeby implementacji rozwiązania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania i implementacji systemów informatycznych oprogramowania
 • Znajomość języka angielskiego, poziom: bardzo dobre rozumienie dokumentacji technicznej
 • Znajomość języka programowania Java i/lub PL/SQL
 • Znajomość języka XML i technologii powiązanych, m.in. XMLSchema i XPath
 • Znajomość wzorców projektowych i architektonicznych
 • Znajomość technik projektowania i programowania
 • Znajomość relacyjnych baz danych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Kreatywność
 • Inicjatywa i samodzielność
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy
 • Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
 • Umiejętność działania pod wpływem stresu
 • Skrupulatność, systematyczność, rzetelność i dokładność
 • Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej
 • Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikacja Oracle w zakresie Java
 • Certyfikacja Oracle w zakresie PL/SQL
 • Znajomość technologii Oracle Forms i Oracle Reports
 • Znajomość języka programowania C/C++
 • Znajomość języka programowania PHP
 • Znajomość języka modelowania UML
 • Znajomość technologii WebServices
 • Znajomość technologii EJB
 • Znajomość technologii ORM (Hibernate, EclipseLink, OpenJPA lub inny)
 • Znajomość Rational Unified Process
 • Znajomość Zmodernizowanego Procesu Wytwórczego Oprogramowania resortu finansów
 • Znajomość systemów informatycznych eksploatowanych w administracji skarbowej
 • Znajomość narzędzia Altova XMLSpy
 • Znajomość narzędzia Altova StyleVision
 • Znajomość narzędzia Adobe LiveCycle Designer
 • Znajomość narzędzi CASE IBM Rational

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Informatyki

Specjalista do spraw informatyki jest osobą odpowiedzialną za szereg procesów informatycznych w firmie. W praktyce specjalista nadzoruje i kontroluje poprawne działanie systemów informatycznych, funkcjonujących w danej firmie lub instytucji, jednocześnie organizując rozwój i wprowadzanie nowych technologii informatycznych na jej obszarze. Specjalista administruje siecią wewnętrzną firmy, jeśli nie wyznaczono do tego ...
Specjalista ds. Informatyki Praca Specjalista ds. Informatyki

Rekrutują z Praca.pl