Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy informatyk
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Warszawa
13 dni temu
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 88227

Warunki pracy

Warunki pracy:


- praca biurowa w siedzibie urzędu


- przenoszenie, przemieszczania sprzętu IT


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową


- brak windy


- stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku


- pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami


- stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • Administrowanie i nadzór nad systemami teleinformatycznymi oraz infrastrukturą serwerową i sieciową NDAP.
 • Konfiguracja i udzielanie pomocy technicznej użytkownikom sprzętu, systemów teleinformatycznych oraz aplikacji udostępnianych pracownikom NDAP.
 • Realizowanie zakupów sprzętu i oprogramowania oraz prowadzenie spraw związanych z planowaniem zamówień publicznych i realizacją budżetu Departamentu.
 • Realizacja i nadzór nad przestrzeganiem zapisów wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Centralne zarządzanie i bieżąca aktualizacja oprogramowania zapobiegającego złośliwemu oprogramowaniu oraz cykliczne wykonywanie kopii zapasowych danych umożliwiających w razie potrzeby odzyskanie informacji.
 • Prowadzenie rejestru zawierającego dane dostępowe do systemów (sposób dostępu, adresy, identyfikatory, hasła), miejsca przechowywania certyfikatów i haseł do nich oraz dzienników administratora zawierających informacje o zmianach dokonanych w systemach i innych czynnościach administracyjnych.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego w obszarze zgodnym z kompetencjami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze informatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z administrowaniem systemami teleinformatycznymi.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, co najmniej B2.
 • Znajomość systemów z rodziny Windows Server.
 • Umiejętność konfigurowania usług: Active Directory, DNS, DHCP.
 • Umiejętność konfigurowania sieci Ethernet i WiFi.
 • Znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowych.
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Zorientowanie na osiągnięcie postawionych celów.
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień z obszaru cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji.
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podobne oferty