Starszy inspektor Jednoosobowe Stanowisko Pracy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście

Wrocław

1741 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 152975
 • Data ukazania się ogłoszenia: 09 lipca 2013 r.

Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście

 • Naczelnik
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.125

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście, ul. Piłsudskiego 27-29
  50-044 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie przestrzegania przepisów bhp przez pracowników urzędu,
 • Przeprowadzanie i inicjowanie szkoleń w zakresie bhp ( szkolenie wstępne jako instruktaż ogólny oraz inne szkolenia), )
 • Prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości w zakresie bhp,
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy stanowisk pracy,
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z propozycjami mającymi na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunkow pracy.
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe.
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczą opiekę zdrowotną nad pracownikami a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu,
  Praca przeważnie siedząca,
  Praca wymagająca koncentracji,
  Kontakty interpersonalne.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze ,
  Możliwość poruszania się po budynku windą,
  Drzwi odpowiedniej szerokości ,
  Dwie odpowiednio dostosowane dla osób niepełnosprawnych toalety znajdujące się na II -gim piętrze oraz w sali obsługi -ogólnodostępna

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie techniczne-zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym ze służbą bhp
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Aktualne szkolenie okresowe dla pracownikówsłużby bhp
  • Znajomość przepisów prawnych i zasad bhp,
  • Umiejętność skutecznej komunikacji,
  • Umiejętność współpracy,
  • Umiejętność obsługi komputera.
wymagania dodatkowe
 • Wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Przygotowanie dydaktyczne dla wykładowców tematyki bhp.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Inspektor BHP

Inspektor BHP to osoba, która kieruje działem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, oraz koordynuje i nadzoruje z upoważnienia pracodawcy, całokształt poczynań związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Do głównych obowiązków tego pracownika należy: prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy, prowadzenie postępowań powypadkowych, kontrola oraz archiwizowanie ...
Inspektor BHP Praca Inspektor BHP

Rekrutują z Praca.pl