Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor kontroli wojskowej

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Warszawa

199 dni temu

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor kontroli wojskowej
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 36824

Warunki pracy

Budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda osobowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Zakres zadań

 • Wykonywanie czynności kontrolnych samodzielnie lub uczestniczenie w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez zespół kontrolujący, w szczególności w zakresie zagadnień technicznych.
 • Sporządzanie informacji, notatek służbowych, pism i dokumentacji dotyczącej przeprowadzanej kontroli, a w szczególności projektów wystąpień pokontrolnych, sprawozdań z kontroli i projektów zawiadomień kierowanych do właściwych instytucji oraz przedkładanie ich przełożonym do akceptacji.
 • Opracowanie propozycji działań naprawczych bądź racjonalizujących kontrolowany obszar.
 • Kompletowanie akt kontroli i przekazywanie ich do archiwizacji.
 • Współuczestniczenie w tworzeniu programu kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • kopie dokumentów potwierdzajacyc powyżej 3 lat w obszarze działalności kontrolnej lub pozyskiwania lub eksploatacji sprzetu wojskowego
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, decyzji MON w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Standardów kontroli w administracji rządowej, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (701)
  Wałbrzych (55)
  Legnica (100)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (251)
  Toruń (151)
  Lubelskie:
  Lublin (266)
  Chełm (54)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (944)
  Tarnów (92)
  Nowy Sącz (85)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2172)
  Radom (170)
  Płock (70)
  Opolskie:
  Opole (245)
  Nysa (93)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (145)
  Przemyśl (36)
  Podlaskie:
  Białystok (177)
  Suwałki (41)
  Łomża (35)
  Pomorskie:
  Gdańsk (509)
  Gdynia (268)
  Słupsk (87)
  Śląskie:
  Katowice (663)
  Częstochowa (177)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (206)
  Elbląg (112)
  Ełk (59)
  Wielkopolskie:
  Poznań (650)
  Kalisz (88)
  Konin (76)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (341)
  Koszalin (114)
  Kołobrzeg (46)
  Auchan (185)
  Tesco (146)
  Inditex (32)
  Leroy Merlin (181)
  Bricoman (30)
  STRABAG (6)
  ABB (41)
  Accenture (114)
  Carrefour (147)
  PKO BP (323)
  PwC (29)
  KPMG (43)
  Orange (38)
  IKEA (38)
  Budimex (30)

  Rekrutują z Praca.pl