Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Szczecin

30 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 68696

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią . Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych, przeprowadzanie wizji i oględzin na terenie Miasta Szczecin ( praca na wysokościach). Przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji.

Zakres zadań

 • działalność inspekcyjno-kontrolna w zakresie budowy i użytkowania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu kompetencji organu
 • przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz innych pism
 • współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe techniczne w zakresie budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego budownictwo
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • umiejętność obsługi komputera
 • stan zdrowia umożliwiający prowadzenie kontroli obiektów i robót budowlanych na terenie Szczecina
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru 
  Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
  Praca Inspektor Nadzoru