Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor weterynaryjny
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Białystok
76 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 76842

Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana przy monitorze komputerowym, wyjazdy służbowe, w celu realizacji zadań poza urzędem - kierownie pojazdem osobowym

Zakres zadań

  • kontrola działalności PLW w zakresie nadzorowanych podmiotów, zajmujących się wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz jak również zbieraniem, transportowaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, usuwaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
  • kontrola działalności PLW w zakresie badań monitoringowych pasz wykonywanych zgodnie z założeniami Planu Urzędowej Kontroli Pasz
  • sprawowanie nadzoru na podmiotami zajmującymi się wytwarzaniem i obrotem pasz leczniczych oraz produktów pośrednich
  • współudział w zakresie opracowania programów i planów monitorowania występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach oraz żywności pochodzenia zwierzęcego na obszarze województwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego W Inspekcji Weterynaryjnej
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych w zakresie pasz oraz produktów pochodzenia zwierzęcegi
  • prawo jazdy kat.B