Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Olsztyn

396 dni temu

Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 9036

Warunki pracy

praca 8 godzin, praca administracyjno - biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowania w trybie egzekucji administracyjnej i cywilnej wobec dłużników w celu ściągnięcia należności;
 • Opracowywanie dokumentów, zgodnie z właściwością rzeczową, dotyczącą wniosków osób zobowiązanych w celu odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty spłaty należności ;
 • Prowadzenie korespondencji z dłużnikami w celu udzielania wyjaśnień w prowadzonej sprawie oraz z urzędami skarbowymi w celu wyjaśnienia problemów wynikających w czasie prowadzenia egzekucji;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz. 1167);
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych , KPA i postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analogicznego myślenia, redagowania korespondencji;
 • komunikatywność, własna inicjatywa, systematyczność, umiejętność interpretacji przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole;

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Rekrutują z Praca.pl