Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Wrocław

35 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 53439

Warunki pracy

- narzędzia i materiały pracy - komputer
- praca w godz. 7.00 - 15.00,
- praca w siedzibie firmy,
- bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • obsługa programu PŁATNIK, w tym wysyłanie dokumentow ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Obsługa programu finansowo - księgowego w modułach Progman Finanse Premium, Progman Płace, Progman Rozrachunki, w tym księgowanie operacji finansowych, uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych, a następnie na pdstawie wydruków za okres sprawozdawczy, sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków oraz finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Prowadzenie płatności Inspektoratu w systemie bankowości elektronicznej;
 • Pełne i terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz zobowiązań podatkowych;
 • Bieżąca dekretacja rachunków, faktur VAT wpływających do zespołu po uzyskaniu opisów merytorycznych w zakresie rozdziału 01022 i 01033 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego finansowo - księgowy
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej
 • obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego (Office)
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa systemu PŁATNIK
 • obsługa ssystemu Bankowości Elektronicznej
 • czynne prawo jazdy kategorii B
 • samodzielność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • terminowość
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych