Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa

44 dni temu

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68737

Warunki pracy

- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- obsługa klientów zewnętrznych Urzędu,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Udział w procesie certyfikacji lotnisk w celu sprawdzenia spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa lotniczego.
 • Udział w procesie bieżącego nadzoru nad lotniskami w celu sprawdzenia spełnienia wymagań przez zarządzających lotniskami w zakresie bezpieczeństwa lotniczego.
 • Udział w procesie w procesie zatwierdzania instrukcji operacyjnych lotnisk i planów działania w sytuacji zagrożenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotniczego.
 • Udział w procesie przygotowywania projektów decyzji w sprawach wprowadzenia ograniczeń lub zamknięcia lotniska dla ruchu w przypadku niespełnienia wymagań technicznych lub eksploatacyjnych .
 • Udział w opracowaniu i aktualizowaniu dokumentów istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo lotnicze i rozporządzeń wykonawczych w części dotyczącej lotnisk i lądowisk
 • Podstawowa znajomość przepisów międzynarodowych w zakresie lotnisk
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją kartograficzną
 • Znajomość KPA.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania – audytor wewnętrzny
 • Znajomośc języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)