Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Białystok
69 dni temu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 113820

Warunki pracy

Głównie praca administracyjno - biurowa.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy: pomieszczenia wydziału mieszczą się na parterze budynku

Zakres zadań

 • opracowuje dokumentacje związaną z nawiązaniem, trwaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy oraz innych wynikających ze stosunku pracy, w tym decyzje dotyczące nagród i innych świadczen związanych ze stażem pracy
 • prowadzi sprawy z opisami stanowisk pracy i ich wartościowaniem, naborami na wolne stanowiska pracy, dokonuje ocen pracowniczych
 • koordynuje sprawy związane z Indywidualnym Programem Rozwoju Zawodowego członków korpusu służby cywilnej, szkoleniami oraz organizacją słuzby przygotowawczej
 • prowadzi sprawy w zakresie staży absolwenckich, praktyk uczniowskich i wolontariatów w celu zapewnienia odbycia przez kandydatów praktycznej nauki zawodu
 • przygotowuje kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania z zatrudnienia w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie prawa, ekonomii, administracji, zarządzania
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w administracji publicznej w tym co najmniej 0,5 roku doświadczenia w komórce kadrowej
 • znajomość ustawy o Służbie Cywilnej
 • znajomość przepisów prawa pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejetność pracy pod presją czasu
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej

Podobne oferty