Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Augustów
praca stacjonarna
87 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Augustów
Ogłoszenie o naborze Nr 126019

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno - biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk
 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.)
 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na parterze  budynku,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • siedziba urzędu jest budynkiem jednopiętrowym nie wyposażonym w windy osobowe,
 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.
 • przed budynkiem urzędu jest wyznaczone miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo

Zakres zadań

 • Udziela informacji podatnikom oraz przyjmuje zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, deklaracje, wnioski, informacje i inne dokumenty dotyczące podatku od spadku i darowizn oraz weryfikuje złożone dokumenty pod względem formalnym.
 • Przyjmuje zeznania podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn
 • Przygotowuje i wydaje zaświadczenia z zakresu podatków majątkowych
 • Ewidencjonuje spadki i darowizny w systemie CZM „Czynności majątkowe”
 • Analizuje akty notarialne i postanowienia sądu oraz akty poświadczenia dziedziczenia pod względem poprawności pobranego podatku i wartości rynkowych przedmiotów czynności majątkowych
 • Udziela pisemnych odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych lub instytucji
 • Wprowadza i przetwarza w systemie informatycznym SSP dane ze zgłoszeń, deklaracji, wniosków, informacji i innych dokumentów dotyczących podatku od spadku i darowizn
 • Przeprowadza czynności sprawdzające w celu zweryfikowania prawidłowości wypełnienia przez podatników obowiązków podatkowych z zakresu podatku od spadków i darowizn

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów prawa cywilnego
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe