Starszy referent w Sekcji Kadr, Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

Olsztyn

820 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 176731
 • Data ukazania się ogłoszenia: 13 stycznia 2016 r.

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw szkoleniowych i socjalnych
 • w Sekcji Kadr, Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Lubelska 37
  10-408 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją procesu zawodowego pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych,
 • prowadzenie i organizowanie działalności socjalnej oraz kulturalnej w Urzędzie i współdziałanie w tym zakresie z komisją socjalną, w celu zaspokojenia potrzeb bytowych,socjalnych i kulturalnych pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów,
 • gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie dokumentacji pracowniczej w celu sporządzania obowiązującej sprawozdawczości oraz informacji statystycznych do KPRM, Ministerstwa Finansów,
 • prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków z ZFŚS w celu wypłacania przysługujących świadczeń socjalnych pracownikom oraz emerytom i rencistom Urzędu,
 • przygotowywanie dokumentacji kandydatów do egzaminu na stanowisko inspektora kontroli skarbowej oraz dokumentacji dotyczącej powołania pracowników na stanowisko inspektora kontroli skarbowej w celu przekazania dokumentów do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w siedzibie urzędu, kontakty z pracownikami, praca w biurze-budynek 3-piętrowy, budynek nie posiada windy, brak podjazdu dla niepełnosprawnych, obsługa komputera.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa pracy, przepisów o służbie cywilnej,
  • umiejętność komunikacji werbalnej,
  • praca w zespole,
  • praca pod presją czasu.
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
 • znajomość programów kadrowych,
 • znajomość przepisów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • doświadczenie na stanowisku kadrowym w administracji.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl