Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy referent w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Olsztynie

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Olsztyn

1724 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 153845
 • Data ukazania się ogłoszenia: 19 sierpnia 2013 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw ochrony danych osobowych
 • w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Olsztyn, Partyzantów 6/8

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie ustawowych obowiązków w zakresie przetwarzania oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną
 • Kontrolowanie i nadzorowanie ochrony danych osobowych w KWP w Olsztynie, OPP w Olsztynie oraz w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego w celu eliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz koordynowanie działań zmierzających do właściwego, zgodnego z ustawą ich przetwarzania
 • Opracowywanie oraz aktualizowanie polityki bezpieczeństwa dla zbiorów danych osobowych prowadzonych w systemach informatycznych i manualnych oraz instrukcji zarządzania systemami przetwarzającymi dane osobowe
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Współpraca z Administratorem Systemów Informatycznych KWP w Olsztynie w zakresie zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych
 • Realizowanie ustawowych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • czas pracy - 8 godzin.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w budunku KWP w Olsztynie przy ul. Partyzantów 6/8; brak wind i podjazdów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administracyjno - biurowym w obszarze związanym z ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych lub ochroną informacji niejawnych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)
  • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
  • wiedza z zakresu informatyki raz znajomość obsługi komputera (pakiet Office)
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętności redakcyjne
  • komunikatywność
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe administracyne lub prawnicze
 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • 3 lata doświadczenia w administracji publicznej
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów i stosowania procedur.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (690)
Wałbrzych (45)
Legnica (57)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (168)
Toruń (100)
Lubelskie:
Lublin (112)
Chełm (22)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (804)
Tarnów (39)
Nowy Sącz (36)
Mazowieckie:
Warszawa (1825)
Radom (73)
Płock (40)
Opolskie:
Opole (117)
Nysa (21)
Podkarpackie:
Rzeszów (88)
Przemyśl (16)
Podlaskie:
Białystok (105)
Suwałki (31)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (341)
Gdynia (145)
Słupsk (35)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (103)
Elbląg (31)
Ełk (9)
Wielkopolskie:
Poznań (550)
Kalisz (47)
Konin (35)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (272)
Koszalin (64)
Kołobrzeg (28)
Auchan (142)
Tesco (386)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (18)
STRABAG (14)
ABB (52)
Accenture (151)
Luxoft (170)
PKO BP (274)
KPMG (32)
Orange (12)
IKEA (5)
Budimex (35)

Rekrutują z Praca.pl