Starszy referent

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Olsztyn

107 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 19663

Warunki pracy

Budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
Praca siedząca wymagająca szczególnej koncentracji przy wykonywaniu czynności, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę. Obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka, fax, skaner)

Zakres zadań

 • dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów księgowych,
 • kompletowanie i dekretowanie dokumentów wg podziałek klasyfikacji budżetowej,
 • przygotowywanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej NBP i zaczytywanie przelewów do systemu NBP z systemu enova, generowanie wyciągów bankowych i ich eksport i import w systemach,
 • księgowanie dokumentów magazynowych oraz rozliczanie inwentaryzacji w tym zakresie,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętnośc obsługi komputera- pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem Excela
 • umiejętnośc posługiwania się systemem finansowo-księgowym,
 • znajomośc ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie szczególowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze żródeł zagranicznych
 • umiejętnośc pracy wzespole,
 • umiejętnośc stosowania analitycznego myślenia,
 • rzetelność, dokładność , skrupulatność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomośc systemu finansowo-księgowego enova 365
 • komunikatywność

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl