Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Kraków

107 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 19260

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji
- praca w budynku na drugim piętrze,
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- obsługa innych urządzeń biurowych,
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,
- przed budynkiem znajduje się podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku,
- w budynku znajduje się winda i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,

Zakres zadań

 • - prowadzi postępowania podatkowe w sprawach dot. podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatków majątkowych i sektorowych - celem ustalenia zobowiązań podatkowych i dokonania wymiaru podatku w prawidlowej wysokości
 • wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku w celu dodatkowego zweryfikowania zasadności wykazanego zwrotu,
 • ewidencjonuje dokumenty źródlowe w systemach informatycznych w celu tworzenia aktualnej i rzetelnej bazy danych o podatnikach i dokumentach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi aplikacji użytkowych, adekwatnych do wykonywania zadań na oferowanym stanowisku pracy
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętnośc redagowania pism
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych ( edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji ).

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl