Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Olsztyn

100 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 23901

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Izby,
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Gromadzenie i analizowanie informacji z zakresie kontroli zarządczej, w tym w zakresie planowania, monitorowania realizacji celów na poziomie regionalnym i lokalnym, ryzyka wewnętrznego oraz nadzorowanie procesu zarządzania nimi w celu przedstawienia Dyrektorowi informacji o stanie funkcjonowania kontroli zarządczej w Izbie Administracji Skarbowej.
 • Opracowywanie materiałów analitycznych oraz tworzenie opisowej wielopłaszczyznowej oceny realizacji zadań Izby Administracji Skarbowej w zakresie polityki finansowej państwa w oparciu o dane dostępne w tematycznych hurtowniach (np. WHTAX i SPR) w celu przedstawienia informacji o stopniu realizacji zadań przez Izbę oraz podległe urzędy.
 • Tworzenie i nadzorowanie systemu prawa wewnętrznego, w tym weryfikowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • komunikatywność,
 • w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (714)
  Wałbrzych (45)
  Legnica (65)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (153)
  Toruń (75)
  Lubelskie:
  Lublin (118)
  Chełm (16)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (906)
  Tarnów (30)
  Nowy Sącz (38)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1892)
  Radom (64)
  Płock (38)
  Opolskie:
  Opole (127)
  Nysa (22)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (95)
  Przemyśl (18)
  Podlaskie:
  Białystok (87)
  Suwałki (27)
  Łomża (18)
  Pomorskie:
  Gdańsk (366)
  Gdynia (131)
  Słupsk (38)
  Śląskie:
  Katowice (436)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (78)
  Elbląg (31)
  Ełk (13)
  Wielkopolskie:
  Poznań (488)
  Kalisz (45)
  Konin (39)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (258)
  Koszalin (61)
  Kołobrzeg (24)
  Auchan (111)
  Tesco (519)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (18)
  STRABAG (10)
  ABB (63)
  Accenture (181)
  Luxoft (147)
  PKO BP (377)
  KPMG (39)
  Orange (22)
  IKEA (8)
  Budimex (21)

  Rekrutują z Praca.pl