Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy referent

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Białystok

4 dni temu

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 27056

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa w systemie jednozmianowym (8 godz.);
- obsługa interesanta zewnętrznego;
- praca w pomieszczeniach biurowych;
- praca na wysokości do 3 m.;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie;
- obsługa urządzeń biurowych;
- brak pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- brak windy, praca w budynku na piętrze.

Zakres zadań

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie wykonawcom, przekazywanie przesyłek przewoźnikom i udostępnianie dokumentów niejawnych o klauzulach: zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne wykonawcom;
 • weryfikowanie sposobu wytwarzania przez wykonawców merytorycznych i technicznych dokumentów niejawnych;
 • kompletowanie i przygotowywanie akt zakończonych spraw celem przekazania do właściwego archiwum;
 • przyjmowanie i wydawanie depozytów założonych w kancelarii tajnej wykonawcom merytorycznym;
 • prowadzenie ewidencji, przechowywanie i wydawanie wydawnictw niejawnych w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej;
 • przygotowywanie protokołów brakowania i fizyczne brakowanie dokumentów celem zdjęcia z ewidencji;
 • przygotowywanie i przekazywanie zapakowanych i posortowanych przesyłek niejawnych o klauzulach: zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne przewoźnikom z podziałem na placówki SG, jednostki organizacyjne SG oraz instytucje państwowe;
 • wykonywanie kopii dokumentów niejawnych na potrzeby komórek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i instytucji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Wnikliwość i rzetelność.
 • Komunikatywność.
 • Ładny charakter pisma.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy, o ile kandydat/kandydatka je posiada;
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, o ile kandydat/kandydatka je posiada.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-26 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  ul. Gen. Józefa Bema 100
  15-370 Białystok
  z dopiskiem "oferta pracy - straszy referent - kancelaria tajna, nr ogłoszenia 27056"

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (643)
  Wałbrzych (47)
  Legnica (54)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (153)
  Toruń (91)
  Lubelskie:
  Lublin (111)
  Chełm (21)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (769)
  Tarnów (41)
  Nowy Sącz (31)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1703)
  Radom (73)
  Płock (39)
  Opolskie:
  Opole (115)
  Nysa (24)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (85)
  Przemyśl (19)
  Podlaskie:
  Białystok (98)
  Suwałki (30)
  Łomża (19)
  Pomorskie:
  Gdańsk (312)
  Gdynia (134)
  Słupsk (40)
  Śląskie:
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (95)
  Elbląg (32)
  Ełk (13)
  Wielkopolskie:
  Poznań (499)
  Kalisz (44)
  Konin (33)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (258)
  Koszalin (64)
  Kołobrzeg (28)
  Auchan (129)
  Tesco (358)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (19)
  STRABAG (14)
  ABB (55)
  Accenture (130)
  Luxoft (164)
  PKO BP (260)
  KPMG (31)
  Orange (11)
  IKEA (5)
  Budimex (31)

  Rekrutują z Praca.pl