Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Olsztyn

225 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 28641

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa w siedzibie Izby.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem komórek czynności analitycznych i sprawdzających w urzędach skarbowych oraz komórki analizy ryzyka w urzędzie celno-skarbowym w celu dostarczenia aktualnej informacji w zakresie zarządzania ryzykiem zewnętrznym.
 • Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych oraz monitorowanie działań związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w podległych urzędach w celu zminimalizowania ryzyka nieprawidłowości.
 • Sporządzanie ocen i prognoz możliwych zagrożeń ekonomicznych i społecznych oraz analizy stanu zagrożenia oszustwami podatkowymi w obszarach zadań wykonywanych przez KAS, ustalanie procedur działania przy zarządzaniu ryzykiem zewnętrznym oraz obiegu i trybu wymiany informacji w tym zakresie w celu gromadzenia i dostarczenia aktualnej informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość przepisów procesowego prawa podatkowego i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • umiejętność argumentowania,
 • komunikatywność,
 • w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (633)
  Wałbrzych (43)
  Legnica (83)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (180)
  Toruń (109)
  Lubelskie:
  Lublin (191)
  Chełm (24)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (787)
  Tarnów (40)
  Nowy Sącz (27)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1781)
  Radom (121)
  Płock (45)
  Opolskie:
  Opole (207)
  Nysa (54)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (120)
  Przemyśl (34)
  Podlaskie:
  Białystok (94)
  Suwałki (35)
  Łomża (18)
  Pomorskie:
  Gdańsk (412)
  Gdynia (158)
  Słupsk (50)
  Śląskie:
  Katowice (442)
  Częstochowa (114)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (117)
  Elbląg (61)
  Ełk (32)
  Wielkopolskie:
  Poznań (495)
  Kalisz (62)
  Konin (30)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (279)
  Koszalin (64)
  Kołobrzeg (28)
  Auchan (151)
  Tesco (108)
  Inditex (23)
  OBI (0)
  PKP (0)
  STRABAG (4)
  ABB (93)
  Accenture (261)
  Carrefour (88)
  PKO BP (294)
  KPMG (25)
  Orange (19)
  IKEA (18)
  Budimex (32)

  Rekrutują z Praca.pl