Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Dzierżoniów

43 dni temu

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Dzierżoniów
Ogłoszenie o naborze Nr 67303

Warunki pracy

• Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
• Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
• Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
• Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
• Budynek biurowy: siedziba Urzędu Skarbowego przy ul. Pocztowej 14 w Dzierżoniowie
• Budynek 3 kondygnacyjny bez windy
• Udogodnienie dla osób niepełnosprawnych ( toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych)
• Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku i pomieszczeń na parterze
• Przy budynku parking wewnętrzny (tylko dla pojazdów służbowych)
• Wejście na teren urzędu od strony ul. Pocztowej

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań podatkowych w celu zapewnienia prawidłowego orzecznictwa podatkowego
 • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu zminimalizowania ryzyka ich niewykonania
 • Wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku celem weryfikacji złożonych deklaracji ze stanem rzeczywistym
 • Orzekanie w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków z rachunku VAT w celu prawidłowej realizacji zadań komórki organizacyjnej
 • Ewidencjonowanie wydanych rozstrzygnięć w odpowiednich ewidencjach bądź rejestrach w celu dostarczenia aktualnej informacji o wydanych rozstrzygnięciach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent