Praca Ząbkowice Śląskie

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 371

Praca w Ząbkowicach Śląskich

Ząbkowice Śląskie – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Ząbkowice Śląskie to miasto położone na południowo-zachodnim krańcu Polski, w województwie dolnośląskim. Administracyjnie stanowi siedzibę władz powiatu ząbkowickiego i miejsko-wiejskiej gminy Ząbkowice Śląskie. Miejscowość leży na atrakcyjnym przyrodniczo terenie, na Przedgórzu Sudeckim. Przepływa przez nią rzeka Budzówka. Co miasto oferuje mieszkańcom i przyjezdnym? Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat tej miejscowości..

Liczba mieszkańców Ząbkowic Śląskich wynosi około 14,9 tys. osób (dane Głównego Urzędu Statystycznego – lipiec 2020 r.). Miasto rozciąga się na powierzchni 13,67 kilometrów kwadratowych. Gęstość zaludnienia jest więc znaczna, przekracza 1092 osób na kilometr kwadratowy. Do miejscowości przypisany jest numer kierunkowy 74, a tablice rejestracyjne tutejszych samochodów można rozpoznać po początkowych literach: DZA.

Ząbkowice Śląskie (dolnośląskie) cechuje wielowiekowa historia. Miejscowość otrzymała prawa miejskie już około XIII wieku. Funkcjonowała przede wszystkim jako ośrodek handlowy i rzemieślniczy. W XIX wieku natomiast zaczął prężnie rozwijać się tu przemysł, powstała też drukarnia, w której drukowano pierwszą miejską gazetę.

Do dziś, spacerując po Ząbkowicach Śląskich, można podziwiać wiele zabytków świadczących o długich i nieraz burzliwych dziejach tego miejsca. Co prawda większą część murów miejskich rozebrano w XIX wieku, niemniej zachowało się kilka średniowiecznych budowli, jak Krzywa Wieża z XIV wieku, gotycki kościół św. Anny czy cerkiew św. Jerzego. Do największych atrakcji Ząbkowic Śląskich należą też ruiny renesansowego zamku w Ząbkowicach Śląskich czy robiący duże wrażenie, neogotycki ratusz, usytuowany na rynku. Wąskie uliczki między zabytkowymi kamienicami zachęcają do eksplorowania tego unikatowego miasteczka.

Warto też zwrócić uwagę na herb Ząbkowic Śląskich. Widnieją na nim trzy wieże zamkowe, ponad którymi jest orzeł – symbol Piastów. Odwiedzając to miasto, można też zajrzeć do tutejszego muzeum, czyli Izby Pamiątek Regionalnych w Ząbkowicach Śląskich. Z uwagi na liczne zabytki i atrakcje Ząbkowice Śląskie są celem wycieczek, a część mieszkańców decyduje się na prowadzenie działalności związanej z turystyką czy gospodarstw agroturystycznych.

Niemniej profil gospodarczy tego miasta cechuje znaczne zróżnicowanie. Miasteczko obejmuje podstrefa Ząbkowice Śląskie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki której przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność na preferencyjnych zasadach. Funkcjonują tu zakłady przemysłowe – miasto planuje poszerzenie tego sektora w przyszłości, np. przez budowę hal przystosowanych pod inwestycje – a także firmy usługowe i handlowe.

Zgodnie z rejestrem REGON (stan w czerwcu 2020 r.) w mieście Ząbkowice Śląskie funkcjonuje 2197 podmiotów gospodarki narodowej. Są to przedsiębiorstwa i inne jednostki o różnej wielkości. Tych małych, zatrudniających 10-49 osób, jest 63. Średnie firmy (kadra rzędu 50-249 pracowników) stanowią grupę 20 podmiotów. W Ząbkowicach Śląskich funkcjonują również 2 duże jednostki, obejmujące od 250 do 999 osób.

Rynek pracy, oferty pracy – Ząbkowice Śląskie

Kto zatem ma największą szansę na satysfakcjonującą pracę w Ząbkowicach Śląskich? Przede wszystkim zatrudnienia warto szukać na terenie całego powiatu. Sieć dróg lokalnych i ponadlokalnych gwarantuje bowiem sprawny transport do okolicznych miejscowości, zatem ewentualny dojazd do pracy również poza stolicą powiatu nie powinien być zbyt uciążliwy.

Jeśli natomiast chodzi o zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy – jego różnorodność dobrze oddaje prognoza Barometr zawodów 2020. To cykliczne badanie ukazujące deficyt przedstawicieli różnych profesji w każdym polskim powiecie pozwala stwierdzić, że w powiecie ząbkowickim etaty czekają na przykład w oświacie, służbie zdrowia, budownictwie czy transporcie. Na liście zawodów o największym deficycie znalazło się 9 profesji, są to: farmaceuta, kierowca ciężarówki, lekarz, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, nauczyciel przedmiotów zawodowych, pielęgniarka, położna, robotnik budowlany, dostawca. W Ząbkowicach Śląskich pracę dodatkową albo stały etat bez problemu powinni znaleźć też na przykład robotnicy leśni, opiekunki dziecięce, pracownicy ochrony fizycznej, samodzielni księgowi czy technicy mechanicy.

Mimo różnorodnego zapotrzebowania na pracowników powiat wciąż zmaga się z wysokim bezrobociem. Jak podaje działający w Ząbkowicach Śląskich urząd pracy, w maju 2020 r. stopa bezrobocia wyniosła tu 11,1%. Wskaźnik znalazł się zatem na poziomie znacznie przewyższającym średnią dla kraju – 6,1%, a także dla województwa – 5,6%.

PUP Ząbkowice Śląskie

Adres: ul. Powstańców Warszawy 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie
E-mail: wrza@praca.gov.pl
Telefon: (074) 8 166 724

Szukaj pracy w mieście