Starszy referent

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Białystok

40 dni temu

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 76136

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym (8 godzin)

 • praca przed monitorem ekranowym powyżej połowy czasu pracy

 • praca w siedzibie Komendy Oddziału

 • realizacja zadań służbowych pod presją czasu

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka

 • praca na wysokości do 3 m

 • w budynku brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • brak windy

 • korytarze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • samodzielnie układa jadłospisy dekadowe w oparciu o aktualne przepisy i normy żywieniowe w oparciu o program komputerowy dopuszczony do użytku na zajmowanym stanowisku,
 • współuczestniczy w procesie leczenia cudzoziemców poprzez dobór optymalnej diety żywieniowej, udziela im porad dietetycznych, prowadzi edukację żywieniową w celu wykonania zaleceń lekarza,
 • analizuje preferencje i satysfakcję cudzoziemców w zakresie żywienia w celu planowania żywienia zgodnie z ich oczekiwaniami i zwyczajami żywieniowymi,
 • szkoli personel kuchenny Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia z zasad produkcji żywności w celu podniesienia ich kwalifikacji,
 • uczestniczy we wdrażaniu systemu HACCP oraz w jego weryfikacji i ulepszaniu w celu ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych w kuchni i magazynie Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia,
 • analizuje strukturę żywionych pod kątem ich wieku, płci, stanu fizjologicznego w celu opracowania odpowiednich jadłospisów,
 • wspomaga Kierownika Punktu Żywienia w zakresie nadzoru nad parametrami jakościowymi przygotowywanych posiłków w celu zapewnienia prawidłowego żywienia osób osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ze specjalnością dietetyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • przeszkolenie: technologia żywności, dietetyka
 • znajomość języków obcych: język rosyjski i angielski na poziomie komunikatywnym
 • komunikatywność
 • dokładność
 • umiejętność pracy w zespole
 • spostrzegawczość
 • zdolność logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu GHP, GMP, HACCP
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent