Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy referent
Komenda Powiatowa Policji w Olecku
Olecko
79 dni temu
Komenda Powiatowa Policji w Olecku
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Olecko
Ogłoszenie o naborze Nr 105997

Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa; oświetlenie naturalne i sztuczne, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku - brak wind

Zakres zadań

 • pobiera korespondencję przydzieloną wydziałowi z sekretariatu ogólnego i przekłada naczelnikowi wydziału do dekretacji
 • prowadzi dzienniki korespondencyjne i inne rejestry w celu prawidłowej rejestracji dokumentów
 • sporządza spisy archiwalne na podstawie wcześniej przygotowanych i opisanych teczek oraz niezwłocznie przekazuje całą dokumentację do składnicy akt
 • obsługuje kierownictwo wydziału w zakresie przyjmowania interesantów i gości
 • zapoznaje policjantów wydziału z decyzjami i innymi aktami prawnymi
 • rejestruje otrzymaną dokumentację w dzienniku korespondencyjnym i przekazuje ją za pokwitowaniem
 • sporządza pisma zlecone przez kierownictwo wydziału
 • na bieżąca rozlicza dzienniki ze spraw ostatecznie załatwionych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjno-biurowym
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Systematyczność, rzetelność
 • Umiejętność obsługi koputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi kancelaryjnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Podobne oferty