Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy Specjalista ds. Planowania Inwestycji

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Łódź

80 dni temu

„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką , w której wyłącznym

udziałowcem jest Miasto Łódź. Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą

wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o. o.

 

Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego.

 

Starszy Specjalista ds. Planowania Inwestycji
Miejsce pracy: Łódź

Wymiar etatu: pełen etat
 
Miejsce wykonywania pracy: „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o.

 

Główne zadania na stanowisku:
 • Rejestrowanie wniosków mieszkańców, instytucji miejskich, komórek organizacyjnych ŁSI itp. w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z ich rozpatrywaniem.
 • Analiza uwarunkowań technicznych, ekonomicznych, terenowo - prawnych budowy sieci i/lub urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Prowadzenie analiz zasadności realizacji rozwojowych inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych. Analiza i weryfikacja  rocznych, trzyletnich i wieloletnich planów inwestycji rozwojowych, modernizacyjno - odtworzeniowych w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjne.
 • Zlecanie wykonania dokumentacji projektowej i koncepcji programowo -przestrzennych w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej uprawnionym wykonawcom wraz z przygotowywaniem niezbędnych dokumentów formalno-prawnych.
 • Nadzór nad zleconymi dokumentacjami projektowymi i koncepcjami programowo -przestrzennymi przez ŁSI o których mowa w punkcie 3 wraz z monitorowaniem terminowości ich realizacji oraz oceną wystąpienia ewentualnych zagrożeń.
 • Nadzór nad terminowością i jakością nadzorowanych prac.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: inżynieria środowiska, sanitarna lub kierunki pokrewne) lub średnie.
 • Znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego.
 • Znajomość Prawa Budowlanego.
 • Doświadczenie w zakresie opracowywania lub opiniowania dokumentacji projektowej sieci wod-kan - minimum 1 rok (wykształcenie wyższe) lub 5 lat (wykształcenie średnie).
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w szczególności programów z pakietu MS Office.
 • Prawo jazdy kat. B.
Dodatkowym atutem będzie:
 • Znajomość Prawa Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych itp. oraz związanych z tymi przepisami rozporządzeń i ustaw.
 • Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem AutoCAD.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę w stałych godzinach (w trybie jednozmianowym).
 • System premiowy.
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (bilety do kina/ karnety sportowe, dofinansowanie do wypoczynku).
 • Możliwość kreowania rzeczywistości wewnątrz Spółki i wdrażania w życie najlepszych pomysłów.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Życiorys i list motywacyjny.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje, ukończone kursy itp.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Nadzoru Technicznego

Specjalista do spraw nadzoru technicznego to stanowisko obecne w wielu branżach, szczególnie jednak w dziedzinie budownictwa, transportu i przemyśle. Do obowiązków specjalisty należy bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w danej działalności, a także kontrolowanie przestrzegania norm konserwacji i przechowywania tych urządzeń. Specjalista szkoli ponadto nowych pracowników w zakresie ...
Specjalista ds. Nadzoru Technicznego Praca Specjalista ds. Nadzoru Technicznego

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (660)
Wałbrzych (49)
Legnica (56)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (157)
Toruń (96)
Lubelskie:
Lublin (112)
Chełm (23)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (778)
Tarnów (42)
Nowy Sącz (32)
Mazowieckie:
Warszawa (1724)
Radom (75)
Płock (40)
Opolskie:
Opole (121)
Nysa (24)
Podkarpackie:
Rzeszów (87)
Przemyśl (20)
Podlaskie:
Białystok (101)
Suwałki (30)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (322)
Gdynia (138)
Słupsk (41)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (98)
Elbląg (33)
Ełk (13)
Wielkopolskie:
Poznań (521)
Kalisz (45)
Konin (35)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (265)
Koszalin (65)
Kołobrzeg (29)
Auchan (130)
Tesco (358)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (19)
STRABAG (14)
ABB (56)
Accenture (133)
Luxoft (164)
PKO BP (260)
KPMG (31)
Orange (11)
IKEA (5)
Budimex (32)

Rekrutują z Praca.pl