Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista / Główny specjalista ds. BHP
Biblioteka Narodowa
Warszawa
starszy specjalista (senior) / ekspert
pełny etat
20 dni temu

 

Rekrutacja na stanowisko: starszy specjalista / główny specjalista ds. BHP (1 stanowisko)Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • aktualnego szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp,
 • bardzo dobrej znajomości przepisów bhp,
 • doświadczenia w zakresie oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego,
 • doświadczenia w zakresie tworzenia i wdrażania procedur w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • samodzielności,
 • komunikatywności i umiejętności współpracy,
 • umiejętności przekazywania wiedzy.
Dodatkowo od kandydata na starszego specjalistę ds. bhp oczekujemy:
 • co najmniej 3-letniego stażu pracy w służbie bhp.
Dodatkowo od kandydata na głównego specjalistę ds. bhp oczekujemy:
 • co najmniej 5-letniego stażu pracy w służbie bhp.
Zakres obowiązków:
 • realizacja zadań służby bhp w Bibliotece Narodowej.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze dla pełnego etatu:
 • 4 500 zł (starszy specjalista ds. bhp),
 • 5 500 zł (główny specjalista ds. bhp).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Podobne oferty