Starszy specjalista w Pracowni Praw Autorskich Zakładu Zbiorów Cyfrowych

Biblioteka Narodowa

Warszawa

342 dni temu


Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko starszego specjalisty w Pracowni Praw Autorskich Zakładu Zbiorów Cyfrowych

 

Rekrutacja na stanowisko: starszego specjalisty w Pracowni Praw Autorskich Zakładu Zbiorów Cyfrowych


Miejsce pracy: Warszawa


 

Od kandydatów oczekujemy:
  • wykształcenia wyższego,
  • bardzo dobrej znajomości ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z aktami wykonawczymi,
  • dobrej znajomości języka angielskiego,
  • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
  • komunikatywności, dokładności i sumienności,
  • umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu.
Zakres obowiązków:
  • weryfikacja statusu prawnoautorskiego obiektów przeznaczonych do udostępnienia w Polonie,
  • pozyskiwanie licencji do publikacji przeznaczonych do udostępnienia w Polonie.
Wymiar czasu pracy:
  • pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze:
  • 3800 zł.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Bibliotece Narodowej jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Bibliotece Narodowej z siedzibą w Warszawie.

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych

Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
Specjalista ds. Prawnych Praca Specjalista ds. Prawnych

Rekrutują z Praca.pl