Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Rzeszów

137 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 42494

Warunki pracy

Ośmiogodzinny system pracy, praca przy monitorze ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Kilka razy w roku kontakty z urzędami miast i gmin, starostwami powiatowymi oraz podmiotami gospodarczymi w celu logistycznego zabezpieczenia jednostki. Budynek, w którym znajduje się stanowisko pracy nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku.

Zakres zadań

 • Koordynacja zadań związanych z opracowywaniem dokumentacji dotyczącej określenia potrzeb materiałowo - technicznych KMP/KPP woj. podkarpackiego w celu logistycznego zabezpieczenia wprowadzenia wyższych stanów gotowości w okresie zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny;
 • Koordynacja zadań związanych z opracowywaniem dokumentacji dotyczącej określenia potrzeb materiałowo - technicznych KWP w Rzeszowie w celu logistycznego zabezpieczenia wprowadzenia wyższych stanów gotowości w okresie zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny;
 • Opracowywanie dokumentów planistycznych i planu przydziału rezerw strategicznych oraz planowanie rozdziału sprzętu i materiałów dla KWP w Rzeszowie oraz jednostek KMP/KPP woj. podkarpackiego celem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki przewidzianej do militaryzacji;
 • Planowanie zabezpieczenia w zakresie zakwaterowania i wyżywienia rezerw osobowych pracowników KWP w Rzeszowie oraz koordynowanie KMP/KPP woj. podkarpackiego w celu właściwego funkcjonowania jednostek zmilitaryzowanych Policji;
 • Opracowywanie dokumentacji w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby KWP w Rzeszowie oraz nadzorowanie dokumentacji w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby KMP/KPP woj. podkarpackiego w celu logistycznego zabezpieczenia jednostki zmilitaryzowanej Policji;
 • Współuczestnictwo w opracowywaniu i aktualizacji tabel należności jak i zestawień zabezpieczenia materiałowych potrzeb jednostki zmilitaryzowanej Policji w dziale zaopatrzenia oraz bieżąca weryfikacja zapasów nienaruszalnych w celu logistycznego zabezpieczenia jednostek garnizonu podkarpackiego;
 • Opracowywanie jak i bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z alarmowaniem w celu sprawnego osiągnięcia gotowości do działań przez pracowników i policjantów Wydziału Zaopatrzenia;
 • Współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami jednostek terenowych Policji oraz podmiotami pozapolicyjnymi w sprawach przygotowań obronnych Państwa oraz udział w organizowaniu szkoleń oraz ćwiczeń sztabowych z zakresu przygotowań obronnych jednostek organizacyjnych Policji woj. podkarpackiego w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się problematyką obronną w zakresie logistycznym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe - powyżej 1 roku w pracy w administracji publicznej na stanowiskach obsługi logistycznej w obszarze dotyczącym zagadnień mobilizacyjno - obronnych
 • Znajomość Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku
 • Znajomość przepisów: USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) • USTAWA z dnia 29 października 2010 r o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1846) • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. nr 203 poz. 2081) • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. z 2004 r. nr 219 poz. 2218) • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2009 r. nr 210 poz. 1612) • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2007 r. nr 197 poz. 1426) • USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401) • USTAWA z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 poz. 1897) • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz.U. z 2017 poz. 725) • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz. U. z 2010 nr 41 poz. 234) • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 poz. 2166) • USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 poz. 1541) • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. z 2002 nr 166, poz. 1367 z późn. zm.) • USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 poz. 412) • ZARZĄDZENIE NR 13 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP poz. 70, z późn. zm.) • DECYZJA NR 2/08 DYREKTORA DEPARTAMENTU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO MSWiA i DYREKTORA DEPARTAMENTU BUDŻETU MSWiA z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (DBP-VI-0221/5534/08/MS) • DECYZJA NR 1/11 DYREKTORA DEPARTAMENTU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO MSWiA i DYREKTORA DEPARTAMENTU BUDŻETU MSWiA z dnia 4 października 2011 r. zmieniająca Decyzję w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (DAiN-IV-0221/1/11)
 • Znajomość Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dnia 24 grudnia 2013 roku z późn. zm.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, analizy, syntezy umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi komputera, w tym programu biurowego MS Office, Open Office (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w zakresie realizacji zamówień publicznych oraz prowadzeniu spraw żywieniowych
 • Upoważnienie do Systemu Powiadamiania Alarmowego

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (722)
Wałbrzych (63)
Legnica (113)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (259)
Toruń (152)
Lubelskie:
Lublin (245)
Chełm (57)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (742)
Tarnów (71)
Nowy Sącz (90)
Mazowieckie:
Warszawa (2041)
Radom (181)
Płock (71)
Opolskie:
Opole (248)
Nysa (90)
Podkarpackie:
Rzeszów (178)
Przemyśl (53)
Podlaskie:
Białystok (150)
Suwałki (56)
Łomża (42)
Pomorskie:
Gdańsk (517)
Gdynia (320)
Słupsk (89)
Śląskie:
Katowice (541)
Częstochowa (191)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (212)
Elbląg (118)
Ełk (66)
Wielkopolskie:
Poznań (618)
Kalisz (88)
Konin (73)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (373)
Koszalin (98)
Kołobrzeg (48)
Auchan (171)
Tesco (158)
Inditex (31)
Leroy Merlin (156)
Bricoman (9)
STRABAG (15)
ABB (34)
Accenture (42)
Carrefour (197)
PKO BP (328)
PwC (10)
KPMG (40)
Orange (44)
IKEA (49)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl