Staż w Dziale Produkcyjnym

Mars Polska Sp. z o.o.

Sochaczew

396 dni temu


 

MARS Business Experience

Start. Stay. Succeed.

 

Mars Polska jest częścią rodzinnej firmy Mars, Incorporated obecnej w 78 krajach
i oferującej kultowe marki m.in.: M&M’s®, Snickers®, Mars®, Orbit®, Skittles®,
Pedigree®, Whiskas®, Royal Canin®, Uncle Ben’s®.

 

W Marsie rozwijamy wysokiej klasy liderów, którym dajemy swobodę działania i oczekujemy od nich odpowiedzialności. Jesteśmy jednym z najbardziej pożądanych pracodawców. Zostaliśmy wyróżnieni jako jeden z Najbardziej Pożądany Pracodawca 2015 i 2016 w FMCG, HoReCa według specjalistów i menedżerów badania Antal International oraz jedno z Najlepszych Miejsc Pracy 2015 w Polsce i Najlepsze Miejsce Pracy 2016 w Europie według Instytutu Great Place to Work® w ocenie naszych Współpracowników.


Staż w Dziale Produkcyjnym

Miejsce pracy: Sochaczew

Opis:


Dział zajmuje się operacyjnym i optymalnym zarządzaniem liniami produkcyjnymi oraz efektywną współpracą
z całym łańcuchem dostaw, poprzez organizowanie, usprawnianie, planowanie oraz prowadzenie procesów produkcji. Jeden z obszarów działu jest unikalny z uwagi na dostarczanie czekolady na wszystkie inne wydziały w fabryce, czyli proces produkcji kultowych i uwielbianych przez klientów marek m.in.  Galaxy®/Dove®, Snickers®, Mars®, Milky Way® i Twix®.

 

Do Działu szukamy dwóch Stażystów.


1/ Projekt stażowy będzie dotyczył wdrażania i rozszerzania technologii produkcji na nową gamę produktów czekoladowych. Projekt stażowy będzie powiązany z pracą technologów w zakresie planowania najlepszych rozwiązań technicznych i procesowych, co pozwala na kompleksowe poznanie tego procesu. Zadania stażowe umożliwiają poznanie obszaru planowania rozbudowy jednego z obszarów technologicznych od początku do końca. Będziesz mieć realny wpływ na produkcję zupełnie nowego produktu w portfolio Mars Polska!

 

2/ Projekt będzie dotyczył strat produkcyjnych w obrębie działu surowców. Głównym zadaniem stażysty będzie analiza trendów zużycia poszczególnych surowców do produkcji czekolady, wychwycenia odchyleń od standardu, a także znalezienie przyczyn źródłowych potencjalnej straty. Staż umożliwia poznanie metodologii i technik Lean manufacturing i rozwinięcie umiejętności analitycznych.

 

Czas trwania stażu:

6 miesięcy (lipiec – grudzień 2017)

 

Miejsce realizacji stażu:

Sochaczew k. Warszawy

 

Jako Stażysta w Mars Polska:
 • Podpisujesz umowę o pracę na czas trwania stażu i stajesz się współpracownikiem firmy
 • Otrzymujesz comiesięczne wynagrodzenie (ok. 4 800 PLN brutto)
 • Otrzymujesz pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, zajęcia sportowe, ubezpieczenie na życie, dotowane posiłki)
 • Dostajesz odpowiedzialność za realizację konkretnych zadań i projektów, które mają znaczenie; masz realny wpływ na organizację
 • Dołączasz do działu i zespołu nastawionego na współpracę i ciągły rozwój
 • Pracujesz z doświadczonymi osobami i możesz uczyć się od najlepszych praktyków
 • Otrzymujesz bieżące wsparcie bezpośredniego przełożonego oraz koordynatora stażu
 • Uczysz się przez doświadczenie stosując wiedzę zdobytą na studiach w praktyce
 • Zdobywasz prawdziwe doświadczenie zawodowe w międzynarodowej organizacji i podnosisz swoje kwalifikacje
Poszukujemy osób, które:
 • Ukończyły III, IV, V rok studiów lub są absolwentami studiów magisterskich (do roku po zakończeniu studiów); preferowane kierunki techniczne np. inżynieria technologiczna i procesowa lub technologia żywienia
 • Znają budowę instalacji przemysłowych oraz podstawowej wiedzy o wpływie budowy instalacji na proces technologiczny
 • Są gotowe do pracy po zakończeniu stażu w wymiarze minimum 4 dni w tygodniu
 • Mają na swoim koncie dodatkowe pozauczelniane osiągnięcia, takie jak:
  • pierwsze doświadczenie zawodowe / staże w renomowanych firmach poparte konkretnymi sukcesami
  • aktywna działalność w organizacjach studenckich / kołach naukowych potwierdzona wymiernymi osiągnięciami
  • nagrody w konkursach biznesowych
  • praca lub stypendia za granicą
  • wolontariat
 • Znają język angielski minimum w stopniu swobodnej biznesowej komunikacji (pisemnie i ustnie) – będzie miał kluczowe znaczenie podczas stażu
 • Obsługują programy w ramach pakietu MS Office na poziomie dobrym, MS Excel – dobry
 • Potrafią wnikliwie analizować dane, a następnie przygotować dobrą syntezę i biznesową rekomendację
 • Są samodzielne, przejawiają inicjatywę w działaniu i szybko się uczą
 • Lubią pracować w zespole, są otwarte na współpracę z innymi
 • Efektywnie się komunikują i budują pozytywne relacje
 • Są nastawione na działanie i potrafią wytrwale dążyć do wyznaczonego celu, by osiągnąć najlepsze rezultaty
 • Posiadają prawo jazdy kat. B

Poznaj stanowisko: Stażysta

Stażysta – osoba, która odbywa staż zawodowy w miejscu pracy. Staż może mieć formę płatną lub bezpłatną. Najczęściej stażysta ma przydzielonego mentora, osobę, która uczy go zawodu. Jedną z form stażu zawodowego jest staż podyplomowy. Do głównych obowiązków stażysty należy: przestrzeganie ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy, sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu ...
Stażysta Praca Stażysta

Rekrutują z Praca.pl