Stażysta / Stażystka w Wydziale Zarządzania Infrastrukturą

Urząd Dozoru Technicznego

Warszawa

30 dni temu

Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

Obecnie do Departamentu Administracji i Infrastruktury poszukujemy kandydata na stanowisko:

Stażysta / Stażystka w Wydziale Zarządzania Infrastrukturą
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 134.1/DA/05/2020
Kluczowe obowiązki:
 • Weryfikacja zapisów protokołów kontroli okresowych obiektów budowlanych pod kątem wyspecyfikowania koniecznych do przeprowadzenia robót budowlanych.
 • Asysta w przygotowaniu procesu inwestycyjnego, weryfikacja dokumentacji projektowej.
 • Asysta w procesie ustalania zakresu i wartości szacunkowej robót budowlanych.
 • Kompletowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosku w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.
 • Kompletowanie dokumentacji powykonawczej realizowanych robót budowlanych.
Oczekujemy:
 • Zgłoszeń od studentów przedostatniego lub ostatniego roku lub absolwentów (preferowany kierunek: budownictwo)
 • Bardzo dobrej znajomości MS Office.
 • Bardzo dobrej znajomości obsługi urządzeń biurowych.
 • Wysokiej motywacji.
 • Wysokiej kultury osobistej.
 • Umiejętności współpracy w zespole oraz pracy samodzielnej.
Oferujemy:
 1. Płatną współpracę na okres 3 miesięcy.
 2. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o ponad 105-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę Multisport
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).

Poznaj

Urząd Dozoru Technicznego

Poznaj stanowisko: Stażysta 
Stażysta – osoba, która odbywa staż zawodowy w miejscu pracy. Staż może mieć formę płatną lub bezpłatną. Najczęściej stażysta ma przydzielonego mentora, osobę, która uczy go zawodu. Jedną z form stażu zawodowego jest staż podyplomowy. Do głównych obowiązków stażysty należy: przestrzeganie ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy, sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu ...
Praca Stażysta