Najnowsze oferty pracy

 • Asystent / Asystentka ds. administracyjno-biurowych

  Staff Partners   Warszawa, Mokotów, Plac Unii Lubelskiej    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
  młodszy specjalista (junior) / asystent / praktykant/stażysta  umowa o pracę / o pracę tymczasową  pełny etat   5 500 zł brutto/mies.  rekrutacja online
  13 dni
  Zakres obowiązków: Wspieranie organizacyjno - logistyczne Departamentu Komunikacji w holdingu, w tym koordynowanie obiegu informacji i dokumentów. Udział w procesie przygotowywania faktur do księgowania zgodnie z przyjętymi zasadami korporacyjnymi. Kontrolowanie płatności i obiegu faktur w...
 • Specjalista ds. NFZ

  LUX MED Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Szamocka 6    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 godz.
  Praca w Szpitalu LUX MED Onkologia​ ul. Szamocka 6, 01-748 Warszawa. Twoją rolą będzie: Sporządzanie ofert w konkursach NFZ, na podwykonawstwo; Sporządzanie pism i odpowiedzi na komunikaty/pisma z NFZ; Regularne przeprowadzanie wewnętrznych audytów; Opracowywanie wewnętrznych procedur i...
 • Recepcjonista / Recepcjonistka

  Madonna Exclusive SP z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  aplikuj szybko
  1 godz.
  Twój zakres obowiązków Prowadzenie recepcji i dokumentacji biurowej; Aktywny kontakt z klientkami; Prowadzenie kalendarza spotkań; Prowadzenie korespondencji emailowej i sm z klientkami;
 • Asystent ds. Zarządzania Siecią Poddostawców

  LUX MED Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  asystent
  2 godz.
  Twoje zadania: Kontakt z placówkami Poddostawczymi; Wprowadzanie danych dotyczących zrealizowanych przez Pacjentów usług medycznych do systemu operacyjnego; Weryfikacja zgodności umów podwykonawczych z systemem operacyjnym spółki; Prowadzenie rejestrów i baz danych; Obieg poczty...
 • Asystent do działu likwidacji szkód

  Uni-Truck Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid) / asystent  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 godz.
  Zakres obowiązków: Wsparcie w prowadzeniu postępowań likwidacyjnych, Kontakt z klientami i instytucjami w zakresie obsługi szkód, Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i raportów, Współpraca z innymi działami w celu efektywnej obsługi klienta, Udział w tworzeniu i optymalizacji...
 • Recepcjonistka / Recepcjonista

  Chodzeń Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Czerniakowska 102    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 godz.
  Wymagania: doświadczenie w pracy biurowej (mile widziane na podobnym stanowisku, recepcja / sekretariat), bardzo dobra obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, znajomość obsługi urządzeń biurowych, łatwość nawiązywania kontaktów, dobra organizacja pracy, miła aparycja, poprawna...
 • Professional Assistant

  PwC   Warszawa    praca hybrydowa
  asystent
  5 godz.
  Wygląda ciekawie? Brzmi jak plan? Podejmij wyzwanie i dołącz do nas! Twoja przyszła rola: wsparcie administracyjne wynikających ze specyfiki roli przełożonego, zarządzanie kalendarzem, kompleksowa organizacja spotkań biznesowych i integracyjnych, organizacja podróży służbowych,...
 • Starszy Specjalista

  Polska Agencja Kosmiczna   Warszawa    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
  6 godz.
  Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 2 Adres urzędu: Polska Agencja Kosmiczna ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. Miejsce wykonywania pracy: Polska Agencja Kosmiczna – Departament Obserwacji Ziemi - oddział terenowy w Warszawie. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w...
 • Specjalista / Specjalistka ds. Administracji Kluczowymi Kontraktami

  Medicover Sp. z o.o.   Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  23 godz.
  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za: Weryfikację poprawności i kompletności wymaganych dokumentów. Dbanie o terminowe wystawianie faktur. Utrzymywanie relacji z Klientami w zakresie obsługi administracyjnej. Kontakt telefoniczny z klientami. Dbanie o aktualność i kompletność...
 • Specjalista / Specjalistka w Wydziale Eksploatacji

  Polskie Koleje Państwowe S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  23 godz.
  Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za: zawieranie i prowadzenie umów przychodowych na dostawę wody, energii elektrycznej, ciepła, odbioru ścieków, wywozu nieczystości stałych oraz płynnych, przygotowywanie danych, współpraca ze Spółkami grupy PKP w zakresie prowadzonych umów,...
Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Mazowieckie Warszawa-Mokotów Pracownik Biurowy Warszawa-Mokotów
Stażysta w Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego

Stażysta w Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Warszawa, Mokotów
3 986 zł brutto/mies.
praktykant/stażysta
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
65 dni temu

Ogłoszenie numer: 8514633, z dnia 2023-09-25

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

ogłasza konkurs na wolne stanowiska stażysty w Wydziałach Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

 

Ilość wolnych miejsc – 13 - umowa o pracę na czas określony

 

Miejsce pracy: Warszawa, al. „Solidarności” 58, ul. Chłodna 64, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Stażysta w Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego

Miejsce pracy: Warszawa, Mokotów

Nr Ref.: sygnatura konkursu: Kd-111-14/2023

 

Opis stanowiska

 • wykonywanie zarządzeń sędziego i referendarza sądowego,
 • czynności związane z obsługą systemów informatycznych Wydziałów Ksiąg Wieczystych,
 • praca w Archiwum tj. wydawanie i przyjmowanie ksiąg wieczystych,
 • obsługa Sali wglądowej - przygotowywanie dokumentów na wyznaczony termin.

Wymagania

 • wykształcenie – minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS – Office Word i Excel).
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy biurowej,
 • znajomość ogólnych zagadnień z zakresu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Regulaminu urzędowania sądów powszechnych,
 • prawidłowe redagowanie pism, dokumentów i informacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Podanie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ze wskazaniem sygnatury konkursu, z danymi kontaktowymi (tel., mail).
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje.
 • Oświadczenia:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie, że nie jest prowadzone w stosunku do kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów rekrutacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Oferujemy

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oferuje:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • wynagrodzenie miesięczne brutto - 3 986 zł oraz dodatek za wysługę lat, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, stałe godziny pracy: 8.00-16.00,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja),
 • możliwość korzystania z:
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki, zapomogi),
  • preferencyjnego ubezpieczenia na życie i karty Multisport,
  • dofinansowanie zakupu okularów i soczewek.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczeń znajduje się na stronie internetowej Sądu.

https://mokotow.sr.gov.pl/ogloszenie-o-konkursie-kd-111-142023-na-stanowiska-stazysty-w-wydzialach-ksiag-wieczystych-sadu-rejonowego-dla-warszawy-mokotowa-w-warszawie,new,m2,237,241.html,2514

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w zamkniętych, podpisanych kopertach, z dopiskiem „Konkurs Kd-111-14/2023”,w terminie od dnia 4 września 2023 roku do dnia 25 września 2023 roku  osobiście (Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Miodowej 21) bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Oddział Kadr, al. Solidarności 58, 00-240 Warszawa.

 

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze i będzie składał się z trzech etapów:

 • etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

 • etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu z wiedzy,

 • etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 29 września 2023 roku wraz z dokładną datą konkursu.

 

Po zakończeniu konkursu, dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 • zostaną zatrudnieni w wyniku konkursu – będą dołączone do akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej – przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie (w przypadku niezatrudnienia danego kandydata) zostaną komisyjnie zniszczone, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej – zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 14 dni od zakończenia procedury konkursowej,
 • kandydaci mogą odebrać zgłoszone na niniejszy konkurs dokumenty w terminie do 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej. Dokumenty są do odebrania w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Miodowej 21.

Informacje dodatkowe

 • Informacja o wyniku naboru w konkursie zostanie umieszczana na stronie internetowej Sądu https://mokotow.sr.gov.pl/.
 • Informacja dodatkowa dotycząca konkursu pod numerami telefonów: (22) 531-44-04.
 • Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
 

Podobne oferty

 • Asystent / Asystentka ds. administracyjno-biurowych

  Staff Partners   Warszawa, Mokotów, Plac Unii Lubelskiej    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
  młodszy specjalista (junior) / asystent / praktykant/stażysta  umowa o pracę / o pracę tymczasową  pełny etat   5 500 zł brutto/mies.  rekrutacja online
  13 dni
  Zakres obowiązków: Wspieranie organizacyjno - logistyczne Departamentu Komunikacji w holdingu, w tym koordynowanie obiegu informacji i dokumentów. Udział w procesie przygotowywania faktur do księgowania zgodnie z przyjętymi zasadami korporacyjnymi. Kontrolowanie płatności i obiegu faktur w...
 • Specjalista ds. NFZ

  LUX MED Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Szamocka 6    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 godz.
  Praca w Szpitalu LUX MED Onkologia​ ul. Szamocka 6, 01-748 Warszawa. Twoją rolą będzie: Sporządzanie ofert w konkursach NFZ, na podwykonawstwo; Sporządzanie pism i odpowiedzi na komunikaty/pisma z NFZ; Regularne przeprowadzanie wewnętrznych audytów; Opracowywanie wewnętrznych procedur i...
 • Recepcjonista / Recepcjonistka

  Madonna Exclusive SP z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  aplikuj szybko
  1 godz.
  Twój zakres obowiązków Prowadzenie recepcji i dokumentacji biurowej; Aktywny kontakt z klientkami; Prowadzenie kalendarza spotkań; Prowadzenie korespondencji emailowej i sm z klientkami;
 • Asystent ds. Zarządzania Siecią Poddostawców

  LUX MED Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  asystent
  2 godz.
  Twoje zadania: Kontakt z placówkami Poddostawczymi; Wprowadzanie danych dotyczących zrealizowanych przez Pacjentów usług medycznych do systemu operacyjnego; Weryfikacja zgodności umów podwykonawczych z systemem operacyjnym spółki; Prowadzenie rejestrów i baz danych; Obieg poczty...
 • Asystent do działu likwidacji szkód

  Uni-Truck Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid) / asystent  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 godz.
  Zakres obowiązków: Wsparcie w prowadzeniu postępowań likwidacyjnych, Kontakt z klientami i instytucjami w zakresie obsługi szkód, Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i raportów, Współpraca z innymi działami w celu efektywnej obsługi klienta, Udział w tworzeniu i optymalizacji...
 • Recepcjonistka / Recepcjonista

  Chodzeń Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Czerniakowska 102    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 godz.
  Wymagania: doświadczenie w pracy biurowej (mile widziane na podobnym stanowisku, recepcja / sekretariat), bardzo dobra obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, znajomość obsługi urządzeń biurowych, łatwość nawiązywania kontaktów, dobra organizacja pracy, miła aparycja, poprawna...
 • Professional Assistant

  PwC   Warszawa    praca hybrydowa
  asystent
  5 godz.
  Wygląda ciekawie? Brzmi jak plan? Podejmij wyzwanie i dołącz do nas! Twoja przyszła rola: wsparcie administracyjne wynikających ze specyfiki roli przełożonego, zarządzanie kalendarzem, kompleksowa organizacja spotkań biznesowych i integracyjnych, organizacja podróży służbowych,...
 • Starszy Specjalista

  Polska Agencja Kosmiczna   Warszawa    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
  6 godz.
  Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 2 Adres urzędu: Polska Agencja Kosmiczna ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. Miejsce wykonywania pracy: Polska Agencja Kosmiczna – Departament Obserwacji Ziemi - oddział terenowy w Warszawie. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w...
 • Specjalista / Specjalistka ds. Administracji Kluczowymi Kontraktami

  Medicover Sp. z o.o.   Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  23 godz.
  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za: Weryfikację poprawności i kompletności wymaganych dokumentów. Dbanie o terminowe wystawianie faktur. Utrzymywanie relacji z Klientami w zakresie obsługi administracyjnej. Kontakt telefoniczny z klientami. Dbanie o aktualność i kompletność...
 • Specjalista / Specjalistka w Wydziale Eksploatacji

  Polskie Koleje Państwowe S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  23 godz.
  Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za: zawieranie i prowadzenie umów przychodowych na dostawę wody, energii elektrycznej, ciepła, odbioru ścieków, wywozu nieczystości stałych oraz płynnych, przygotowywanie danych, współpraca ze Spółkami grupy PKP w zakresie prowadzonych umów,...