Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Stypendysta w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Farmaceutycznej
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Gdańsk
młodszy specjalista (junior)
56 dni temu

SONATA-17 pt. „Poszukiwanie mechanizmów poprawiających zdolności motoryczne oraz wydłużających życie w stwardnieniu zanikowym bocznym - rola mitochondriów w tych procesach”

finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2021/43/D/NZ7/00862)

 

 

Stypendysta w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Farmaceutycznej
Miejsce pracy: Gdańsk
R/63R22/WCH
OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest badanie wpływu resveratrolu oraz AICAR, trening pływackiego a także połączenia tych możliwości terapeutycznych (terapia hybrydowa) na jakość i długość życia myszy będących modelem ludzkiej choroby- stwardnienia zanikowego bocznego. Celem projektu jest również poszukiwanie mechanizmu odpowiedzialnego za zmiany, które są widoczne w mięśniach szkieletowych oraz tkance nerwowej w grupie zwierząt poddanych terapii, która przyniesie najlepsze efekty.

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • Pomoc w realizacji eksperymentów in vivo i in vitro,
 • Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu pomiarów metodami WB i Elisa.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • Posiadania statusu doktoranta (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym), posiadania statusu doktoranta, uczestnika szkoły doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) lub statusu studenta,
 • Posiadania posiada tytułu zawodowego magistra (preferowane nauki z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej lub nauk biologicznych) lub studenta (preferowane nauki z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej lub  nauk biologicznych),
 • Doświadczenia w pracy laboratoryjnej w zakresie umiejętności pracy z tkankami hodowlami komórek, umiejętności z zakresu metod WB i/lub Elisa,
 • Dobrej znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Komunikatywności,
 • Dyspozycyjności,
 • Wysokiej motywacji do pracy naukowej,
 • Kandydat aplikujący na to stanowisko musi spełniać wymogi dla stanowiska doktoranta-stypendysty opisane w Załączniku nr 2 do Regulaminu przyznawania środków z NCN (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).
OFERUJEMY:
 • Umowę stypendium na okres 12 miesięcy w wysokości 1500 zł brutto/miesiąc.
 • Okres zatrudnienia: 01.09.2022 – 31.08.2023.
 • Możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz poznania specyfiki pracy na Uczelni mającej status Uczelni Badawczej.
 • Przyjazną atmosferę w zespole.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Dlaczego warto?

Gdański Uniwersytet Medyczny to nie tylko najlepsza uczelnia medyczna w Polsce, która plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich uczelni państwowych (6 miejsce).

Gdański Uniwersytet Medyczny to złożona organizacja, o długiej tradycji, wielu osiągnięciach i ogromnych możliwościach.

Obok wypełniania zadań dydaktycznych i badawczych, pełni również rolę organu założycielskiego dla czterech podmiotów leczniczych. Publikacje naukowców GUMed są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach (wysoki Impact Factor).

Gdański Uniwersytet Medyczny to ośrodek akademicki, który stawia na praktyczne nauczanie zawodu w oparciu o nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną – posiadamy m.in. nowoczesne pracownie multimedialne wykorzystujące druk 3D i zakłady symulacji.

Podobne oferty