Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Szef Wewnętrznej Służby Ochrony
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Szepietowo
kierownik/koordynator
pełny etat
umowa o pracę
55 dni temu

Dołącz do Składnicy RARS w Szepietowie

Szef Wewnętrznej Służby Ochrony
Miejsce pracy: Szepietowo
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Szefa Wewnętrznej Służby Ochrony
 • Chcemy zatrudnić jedna osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Składnica RARS, 18-210 Szepietowo, ul. Przemysłowa 2
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki:
 • Opracowywanie planu ochrony i innej dokumentacji ochronnej.
 • Organizowanie ochrony mienia Składnicy w granicach chronionych obszarów i obiektów poprzez ochronę fizyczną oraz kontrolę i dozór zabezpieczeń technicznych.
 • Sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem broni palnej i amunicją.
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zadań ochrony zawartych w Planie Ochrony Składnicy i innych aktach prawnych związanych z ochroną obiektów.
 • Planowanie zadań dla podległych pracowników wewnętrznej służby ochrony.
 • Realizacja czynności związanych z administrowaniem Zintegrowanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem.
 • Dokonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i ochrony Składnicy oraz podległych Magazynów.
 • Prowadzenie instruktarzy i zajęć szkoleniowych z pracownikami WSO oraz dokumentowanie tych czynności.
 • Prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem Kancelarii Tajnej.
 • Realizacja zadań obronnych, w tym związanych z planowaniem szczególnej ochrony obiektów, a także zadania obrony cywilnej według wytycznych terenowych organów właściwych w sprawach obrony cywilnej.
 • Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Składnicy zlecanych przez przełożonego.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania
 • Wykształcenie średnie.
 • Minimum 1-roczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu specjalistycznymi uzbrojonymi. formacjami ochronnymi lub porządku publicznego (policji).
 • Biegła znajomość ustawy o ochronie osób i mienia oraz znajomość aktów wykonawczych do tej ustawy.
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizyczne.
 • Posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni min. wpis A (lub wpisy B i M w starej wersji legitymacji).
 • Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej.
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera.
 • Wymagane umiejętności:
  • zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • dokładność, rzetelność,
  • punktualność.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu Kancelarii Tajnej lub Niejawnej.
 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność kierowania zespołem.
Sprawdź co oferujemy
 • Premie miesięczne do 10%.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
 • Pomoc świąteczną.
 • Zapomogi.
 • Niskooprocentowane pożyczki.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Mile widziane dołączenie kopii dokumentów potwierdzających niezbędne wymagania (pozwolenie, zaświadczenie, orzeczenie).
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.

Poznaj

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) przejęła zadania Agencji Rezerw Materiałowych (ARM). Aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres zadań i kompetencji Agencji, zmieniono jej nazwę oraz podległość. Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych zostało wpisane w dziedzinę bezpieczeństwa narodowego (a tym samym zarządzania kryzysowego).