Technik utrzymania ruchu

CRL Sp. z o.o.

Zwoleń

2 dni temu

CRL Sp. z o.o. jest jednym z liderów w Polsce świadczącym usługę wynajmu i serwisu odzieży roboczej, ochronnej i szaf odzieżowych. Jako nieliczni wspieramy naszych Klientów w realizacji ich celów zawodowych i biznesowych zapewniając właściwą odzież na stanowiskach pracy. Naszą działalność opieramy na innowacyjnych technologiach oraz ambitnym i zmotywowanym zespole.

 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Technik utrzymania ruchu
Miejsce pracy: Zwoleń

 

Zakres obowiązków:

 • Utrzymanie w stałej sprawności technicznej maszyn i urządzeń produkcyjnych.
 • Usuwanie awarii, naprawa i serwisowanie maszyn.
 • Bieżące prace związane z przeglądami i konserwacją parku maszynowego.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi urządzeń znajdujących się w Zakładzie pralniczym.
 • Zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do nieprzerwanej pracy maszyn.
 • Prowadzenie dokumentacji z przebiegu wykonywanych prac, dostępności części zamiennych, zużycia mediów.

Wymagania:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Mile widziane wykształcenie wyższe zdobyte na jednym z kierunków: Mechanika i budowa maszyn, Automatyka i robotyka, Inżynieria produkcji.
 • Praktyczna wiedza techniczna oraz umiejętność czytania rysunków i schematów.
 • Mile wdziane uprawnienia SEP do 1 kV.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i krytycznego spojrzenia na występujące problemy.
 • Dokładność i systematyczność.
 • Umiejętność planowania i ustalania priorytetów.
 • Dążenie do realizacji celów.
 • Dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę.
 • Atrakcyjny system wynagradzania.
 • Premie kwartalne za realizacje celów.
 • Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Realizację różnorodnych i pełnych wyzwań zadań.
 • Narzędzia i wsparcie w wykonywaniu obowiązków.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie swojego listu motywacyjnego i CV w formacie pdf klikając w przycisk aplikowania.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami/- kami.
Wszystkim Kandydatom/kom dziękujemy za przesłane aplikacje.

 

Klikając w przycisk „aplikuj”, „aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając dokumenty aplikacyjne do CRL Sp. z o. o. zgadzasz się na przetwarzanie przez CRL Sp. z o. o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

W przypadku chęci udziału w rekrutacjach przyszłych prosimy o dopisanie dobrowolnej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych innych niż wymagane przepisami prawa, oraz udział w rekrutacjach przyszłych prowadzonych przez CRL Sp. z o. o.”

Administratorem danych osobowych jest CRL Sp. z o. o. z siedzibą Radomiu, ul. Racławicka 8/10, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073225, NIP: 9482241378, wysokość kapitału zakładowego: 2 865 960,00 złotych dalej: „administrator”). Dane osobowe w zakresie wymienionym: a) w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. b) A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w dokumentach aplikacyjnych lub przekaże dodatkowe informacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także: w zakresie wizerunku lub innych dodatkowych danych, lub w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysłanie informacji na adres e-mail: dane.osobowe@crl.pl

Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres do 2 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku lub innych dodatkowych danych dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). 
Specjalista ds. utrzymania ruchu to osoba, która odpowiada za utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego poprzez zapewnienie pełnej sprawności technicznej urządzeń technologicznych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: nadzór nad realizacją projektów z zakresu systemów zabezpieczenia technicznego, aktualizacja dokumentacji technicznej, organizacja przeglądów, konserwacji ...
Praca Specjalista ds. Utrzymania Ruchu