Praca Opole Lubelskie

Najnowsze oferty pracy: 494

Praca w Opolu Lubelskim

Opole Lubelskie leży w zachodniej części województwa lubelskiego, jest siedzibą powiatu opolskiego oraz miejsko-wiejskiej gminy, a tym samym stanowi centrum administracyjnym dla mieszkańców powiatu. W profilu gospodarczym tego miasta dominuje przemysł spożywczy, w szczególności przetwórstwo owoców. Brak ciężkiego przemysłu sprzyja turystyce. Czy Opole Lubelskie wykorzystuje swój potencjał z nią związany? Na kogo czekają oferty pracy w województwie lubelskim, w okolicach Opola?

Opole Lubelskie – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Gminę zamieszkuje ok. 17 tys., osób, a w samym Opolu Lubelskim liczba mieszkańców wynosi 8,3 tys. Powierzchnia miasta zajmuje 15 km², gminy – niemal 194 km². Obowiązujący tu nr kierunkowy to (+48) 81, a rejestracje opolskich pojazdów rozpoczynają litery LOP. Przez Opole Lubelskie nie biegną drogi krajowe. Najważniejsze szlaki komunikacyjne w gminie stanowią trzy drogi wojewódzkie: DW nr 747 (relacji Kamień – Lublin), DW nr 824 (Puławy – Annopol) oraz DW nr 832 (Pustelnia – Poniatowa).

Opole otaczają nieduże miejscowości jak Józefów nad Wisłą (17 km), Urzędów (26 km), Bełżyce (26 km) czy Lipsko (woj. mazowieckie, 26 km). Niedaleko jest też do stolicy Lubelszczyzny – odległość między Opolem Lubelskim a Lublinem wynosi 54 km. Do Puław – sporego ośrodka gospodarczego w regionie jest 37 km. W 2015 r. wybudowano nową przeprawę mostową na Wiśle w miejscowości Kamień, umożliwiającą sprawne połączenie z miastami woj. mazowieckiego.

Leżąca w dorzeczu rzeki Chodelki, w Kotlinie Chodelskiej gmina ma spory potencjał turystyczny i wiele walorów krajobrazowych. Rozciąga się na obszarze Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Lasy, łąki, stawy, kąpielisko w Opolu Lubelskim, rzadka, cenna fauna, w tym nietoperze, i flora sprawiły, że ponad 70% powierzchni gminy podlega ochronie prawnej. Sporo jest także w Opolu Lubelskim zabytków, m.in. Pałac Lubomirskich, ratusz i Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Rynek pracy, oferty pracy – Opole Lubelskie

Rynek pracy Opola Lubelskiego i okolic kształtują przede wszystkim małe, prywatne firmy. W systemie REGON zarejestrowane są 974 podmioty gospodarki narodowej w mieście i 1465 w gminie (stan na 31 sierpnia 2020 r.). Warto podkreślić, że liczba przedsiębiorstw stopniowo rośnie, powiększa się tym samym rynek zatrudnienia. Na koniec grudnia 2014 r. w gminie działały 1334 podmioty, w 95% były to prywatne firmy. Także obecnie ponad 95% to przedsiębiorstwa z sektora prywatnego (76,4% stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Najwięcej jest mikrojednostek, do 9 pracowników (1413 w gminie, 937 w mieście). Liczba podmiotów zatrudniających między 10 a 49 osób w mieście wynosi 30, w gminie o 13 więcej. 6 pracodawców w Opolu Lubelskim, a na terenie gminy 8 utrzymuje między 50 a 249 miejsc pracy. Tylko jeden podmiot, reprezentujący sektor publiczny, w całej gminie zatrudnia między 250 a 999 osób.

Opole Lubelskie i okolice odznaczają się dobrymi warunkami dla rolnictwa. Prowadzi się tu wyspecjalizowaną uprawę owoców, głównie malin i innych owoców miękkich. W krajobrazie gminy widoczne są też winnice. Samorząd promuje przedsiębiorczość i zachęca do rozkręcania biznesu właśnie w tej części Lubelszczyzny, prowadząc różnorodne działania pod hasłem „Owocne inwestycje”.

Rozwinięta jest branża spożywcza, która generuje wiele miejsc pracy w mieście i całym powiecie. Wśród opolskich dużych pracodawców są spółdzielnia mleczarska, zakłady przetwórstwa owoców, fabryka cukierków krówek. Czy zatem jedynie branża spożywcza stwarza w Opolu Lubelskim oferty pracy? Zdecydowanie nie. Jak możemy przeczytać w prognozie Barometr zawodów, w powiecie opolskim sporo jest profesji deficytowych, a więc takich, w których liczba wakatów przewyższa liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie.

W dobrej sytuacji są poszukujący zatrudnienia w przetwórstwie spożywczym, cukiernicy, piekarze, kucharze i szefowie kuchni, ale nie tylko. Braki kadrowe dotyczą wielu firm budowlanych (deficyt cieśli, stolarzy, murarzy, tynkarzy, dekarzy i blacharzy, monterów, instalacji budowlanych, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych oraz inspektorów nadzoru budowlanego), a także transportowych (braki na stanowiskach kierowcy autobusu, samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, mechanika pojazdów samochodowych, technika mechanika, diagnosty samochodowego, zaopatrzeniowca i dostawcy).

Opolskie zakłady produkcyjne poszukują m.in. magazynierów, operatorów maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych. Deficytowe profesje znaleźć też można w opiece zdrowotnej, szkolnictwie, finansach, branży elektromechanicznej i metalowej. Praca w Opolu Lubelskim lub okolicy powinna też czekać na fryzjerów, geodetów i kartografów, pracowników ochrony fizycznej, a także psychologów i psychoterapeutów.

PUP Opole Lubelskie:

Adres: ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie

E-mail: luop@praca.gov.pl

Tel. sekretariat: 81 827 73 50.

Szukaj pracy w mieście