Praca Lipsko Najnowsze oferty pracy: 9

Praca MAZOWIECKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Lipsku

Lipsko – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Lipsko leży na Równinie Radomskiej, nad rzeką Krępianką, będącą lewym dopływem Wisły. Jak zostało wspomniane na wstępie, to jedyna miejsko-wiejska gmina w powiecie. W jego granicach administracyjnych leżą także gminy wiejskie – Sienno, Ciepielów, Solec nad Wisłą, Chotcza, Rzeczniów.

W gminie Lipsko liczba mieszkańców wynosi prawie 11 tys., z czego w mieście mieszka 5,4 tys. osób. Powierzchnia gminy obejmującej 36 sołectw to 135 kilometrów kwadratowych, a miasto zajmuje 15,7 kilometra kwadratowego terenu.

Miejscowość ma długą historię. Prawa miejskie otrzymała na początku XVII w. Wtedy też nastąpił dynamiczny rozwój Lipska, związany przede wszystkim z położeniem miasta na tzw. „szlaku wołowym” z Rusi do Wielkopolski i na Śląsk. Lokację odebrano miastu w 1870 r., a od 1958 r. Lipsko ponownie stało się miastem. Ślady dziejów miejscowości widać w zachowanych zabytkach - kościele św. Andrzeja Apostoła, budynku dawnej karczmy czy ruinach zespołu zamkowego.

Rynek pracy, oferty pracy – Lipsko

Wedle danych GUS we wrześniu 2020 r. w rejestrze REGON zapisane były 764 podmioty gospodarki narodowej mające swoją siedzibę w Lipsku. Przeważają wśród nich mikrojednostki (samozatrudnienie i zatrudniający do 9 osób) – jest ich 720, jednak w mieście działają też dwa duże przedsiębiorstwa. Pozostałe to 38 podmiotów małych, zatrudniających od 10 do 49 osób, oraz 4 średnie – liczące między 50 a 249 pracowników.

Jeśli chodzi o strukturę własności, dominują w niej przedsiębiorstwa prywatne. Podmiotów z sektora publicznego działa w Lipsku 31 (13 zatrudniających 0-9 pracowników, 15 małych – z kadrą rzędu 10-49 osób, 2 średnie, liczące 50-249 pracowników i jedna duża jednostka generująca między 250 a 999 miejsc pracy). Największym pracodawcą z sektora budżetowego jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

Najwięcej lipskich przedsiębiorców trudni się handlem, naprawą pojazdów – 237 podmiotów. Wiele jest też firm usługowych – o różnych profilach działalności, budowlanych, podmiotów zajmujących się opieką zdrowotną i pomocą społeczną, działalnością profesjonalną, naukową i techniczną oraz zakładów przetwórstwa przemysłowego.

Na terenach wiejskich miejscowości w gminie zarejestrowane są 444 podmioty, a w obrębie powiatu lipskiego – łącznie 2743. Choć Lipsko to największy ośrodek gospodarczy w powiecie, tutejszy rynek pracy nie jest mocno zróżnicowany. Wśród największych zakładów pracy w Lipsku i gminie, poza wspomnianym ośrodkiem opieki zdrowotnej, trzeba wymienić zakład przetwórstwa owoców i warzyw, należący do duńskiego koncernu spożywczego, przedsiębiorstwo z branży obróbki metali, producenta płyt warstwowych i izolacji dla budownictwa energooszczędnego, 

Rynek pracy w województwie mazowieckim jest pod względem terytorialnym mocno zróżnicowany. Południowa część województwa zawyża średnią stopę bezrobocia. We wrześniu 2020 r. zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w powiecie lipskim stopa bezrobocia wynosiła 10,1%. W powiecie zwoleńskim było to 11,1%, w radomskim – 17,9%, w powiecie szydłowieckim – 24,1%.

Barometr zawodów to analiza sytuacji na lokalnych – powiatowych i wojewódzkich – rynkach pracy. Corocznie przygotowywana prognoza skupia się wokół listy zawodów deficytowych, będących w równowadze i nadwyżkowych, pokazuje, kto w danym regionie może mieć trudności ze znalezieniem ofert pracy i w jakich branżach brakuje chętnych, a jednocześnie spełniających wymogi pracodawców kandydatów. Jak oceniono w badaniu powiat lipski? 

Eksperci nie wskazali tu żadnych profesji nadwyżkowych, a na liście grup zawodów deficytowych znalazło się siedem punktów. Problemy z zapełnieniem wakatów mają tu pracodawcy poszukujący:

  • brukarzy,
  • elektryków, elektromechaników i elektromonterów,
  • mechaników pojazdów samochodowych,
  • kucharzy,
  • farmaceutów,
  • psychologów i psychoterapeutów,
  • samodzielnych księgowych.

PUP Lipsko:

Adres: ul. Rynek 29, 27-300 Lipsko
E-mail: pup@puplipsko.pl
Telefon: (48) 332 36 30