Praca Kazimierz Dolny Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 22

Praca w Kazimierzu Dolnym

Kazimierz Dolny: praca, stopa bezrobocia, oferty

Rynek pracy w województwie lubelskim od lat boryka się z problemem bezrobocia. Polska Wschodnia się rozwija, jednak wciąż stopa bezrobocia na Lubelszczyźnie jest wyższa niż w kraju. W sierpniu 2020 r. wskaźnik w woj. lubelskim wynosił 8,1%, w Polsce – 6,1%. Powiat puławski na tle województwa wypada całkiem nieźle. Tutaj wskaźnik przyjął wartość 6,3%, a w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach pozostawało 3124 osoby, w tym ponad 52% kobiet. W rejestrze PUP widniało 167 mieszkańców Kazimierza Dolnego. Na początku 2019 r. były to 204 osoby, a w styczniu 2018 – 202 osoby. 
 
W sierpniu 2020 r. liczba zgłoszonych w PUP Puławy miejsc pracy (formy subsydiowane i niesubsydiowane) wynosiła 103. 

Profil gospodarczy miasta

Mieszkańcy Kazimierza Dolnego w dużej mierze utrzymują się z turystyki bądź rolnictwa. W mieście działają 543 podmioty gospodarki narodowej (wg REGON na 31.08.2020 r.), z których:
    • 524 to mikrojednostki – samozatrudnieni bądź podmioty do 9 pracowników,
    • 15 podmiotów zatrudnia między 10 a 49 osób,
    • 4 utrzymują między 50 a 249 miejsc pracy.
 
Ani w mieście, ani na terenie wiejskim gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych – obszar jest bowiem chroniony jako Kazimierski Park Krajobrazowy. 95,4% podmiotów reprezentuje sektor prywatny, a 72,7% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 
W sekcji PKD: działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią działa najwięcej firm (134 podmioty gospodarki narodowej). Na drugim miejscu pod względem liczebności podmiotów jest handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (114), a na trzecim ex aequo pozostałe usługi oraz budownictwo (po 53 podmioty).
 
Jak widać, w mieście zdecydowanie dominuje turystyka, dlatego też dobrym pomysłem wydaje się poszukiwanie tu zatrudnienia w obiektach hotelowych czy gastronomicznych, na stałe bądź w formie pracy sezonowej. Kazimierz Dolny z kolei nie będzie dobrym wyborem dla osób rozglądających się za pracą na specjalistycznych stanowiskach, czy w przemyśle. 
 
Część mieszkańców decyduje się na zatrudnienie w sąsiednich miejscowościach. Np. w oddalonych o 15 km Puławach zróżnicowanie przedsiębiorstw jest dużo większe niż w Kazimierzu Dolnym. Sama Grupa Azoty „Puławy” generuje ponad 3 tys. miejsc pracy.

Potencjał turystyczny Kazimierza Dolnego 

  • Kazimierz Dolny na weekend i nie tylko: bogata historia, liczne zabytki
Początki miejscowości sięgają XII w. W jego końcówce książę Kazimierz Sprawiedliwy nadał osadę Wietrzna Góra siostrom norbertankom z krakowskiego Zwierzyńca i prawdopodobnie one zmieniły nazwę na Kazimierz. Człon „Dolny” (bo w dole rzeki Wisły) dodano, by odróżnić miejscowość od krakowskiego Kazimierza.
 
Aż do XVII w., kiedy to rozwój miasta zahamowały m.in. pożary i powodzie, motorem lokalnej gospodarki był handel drogą wodną – Kazimierz stanowił śródlądowy port przeładunkowy, przede wszystkim w handlu zbożem.
 
W historii miasta ważne miejsce zajmuje społeczność żydowska. Pod koniec XIX w. Żydzi stanowili co najmniej połowę mieszkańców Kazimierza Dolnego (Szetl Kuzmir).
 
Miasto już w II połowie XIX w. było traktowane jako ośrodek letniskowy przez mieszkańców Lublina czy Warszawy, budowano tu drewniane wille i pensjonaty, które dziś nadają wyjątkowy charakter miejscowości, współcześnie przyciągającej turystów z całej Polski i zagranicy.
 
Czekają tu na nich setki zabytkowych obiektów. Do najważniejszych należą zamek w Kazimierzu Dolnym z XIV w. – a raczej jego ruiny, XVI-wieczny kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, liczne kamienice, spichlerze, drewniane domy oraz jatki w centrum Małego Rynku. Miasto (jako jedno z 54 polskich miast) ma status pomnika historii.
  • Atrakcje w Kazimierzu Dolnym
Nie tylko zabytki stanowią o atrakcyjności turystycznej miasta. Kazimierz Dolny to także piękna przyroda Małopolskiego Przełomu Wisły – dolina, wzgórza i zalesione wąwozy – oraz wydarzenia kulturalne i artystyczne na wysokim poziomie.