Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Technolog ds. Produkcji Suplementów Diety
Wish Group
Dobczyce
317 dni temu
Firma WISH Group powstała w 2010r i zajmuje się produkcją oraz sprzedażą suplementów diety sygnowane marką Wish Pharmaceutical, Progress Labs Alto Pharma.
 
W związku z ciągłym rozwojem firmy poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Technolog ds. Produkcji Suplementów Diety
Miejsce pracy: Dobczyce
Opis stanowiska
 • Zarządzania dokumentacją technologiczną, aktualizacja dokumentacji i parametrów procesu (przygotowanie dokumentacji technicznej i produkcyjnej, analiz i raportów z testów)
 • Monitorowanie rynku i poszerzanie asortymentu produktów firmy
 • Odpowiedzialność za opracowywanie, wdrażanie oraz nadzór nad strategią badawczo-rozwojową firmy
 • Nadzorowanie realizacji projektów związanych z wdrażaniem nowych oraz rozwojem istniejących produktów we współpracy z innymi działami, zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem,
 • Inicjowanie i udział we wdrażaniu oraz rozwoju nowych technologii
 • Nadzorowanie prac badawczo-rozwojowych, w tym również prowadzonych we współpracy z zewnętrznymi jednostkami badawczymi
 • Efektywne zarządzanie pracą podległego zespołu
 • Obsługa urządzeń produkcyjnych i pomiarowych
 • Tworzenia opisów procesów, przygotowywania dokumentacji procesowej
 • Przeprowadzania prób technologicznych, z uwzględnieniem produkcji seryjnej (w tym przygotowanie dokumentacji testowej)
 • Wdrażania zmian w procesie produkcyjnym w celu optymalizacji procesu
 • Prowadzenie rejestru rozejścia surowców pobieranych z magazynu
 • Kontrola i zarządzanie sekcją naważania surowców
 • Precyzyjne naważanie składników zgodnie z recepturą technologiczną oraz procedurami jakościowymi
 • Kompletowanie komponentów niezbędnych do produkcji poszczególnych asortymentów
 • Kontrola parametrów masy produktowej i jej zgodności ze specyfikacją wyrobu
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywania czynności
 • Tworzenie receptur farmaceutycznych nowych produktów
 • Przeprowadzenie prób technologicznych dla nowych produktów i nowych linii technologicznych
 • Prowadzenia szkoleń dla pracowników produkcji
 • Udzielania wsparcia działom produkcyjnym, jakości w rozwiązywaniu problemów natury technologicznej
 • Nadzór nad procesami podczas produkcji
 • Kontrola czystości na linii produkcyjnej
 • Współudział w tworzeniu dokumentacji technologicznej – księgi GMP – dobra praktyka produkcyjna,
 • Uczestnictwo w procesach inwestycyjnych w zakresie nowych wdrożeń, zakupu nowych maszyn, urządzeń i linii technologicznych
Wymagania
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych farmaceutycznych, chemicznych, biologicznych, technologia żywienia lub podobne
 • Min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku przy produkcji farmaceutycznej
 • Znajomość zasad GMP/HACCP oraz technologii i urządzeń stosowanych w przemyśle farmaceutycznym przy produkcji form stałych i/ lub aktywnych substancji farmaceutycznych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie
 • Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologiczych
 • Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Asertywność
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Biegła obsługa komputera
Oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych obowiązków
 • Praca w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku
 • Praca w miłej atmosferze
 • Możliwość szkoleń i podnoszenia kwalifikacji
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: Wish Group Tomasz Kaczmarczyk ul. Bluszczowa 17 a 30-439 Kraków

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Wish Group Tomasz Kaczmarczyk ul. Bluszczowa 17 a 30-439 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: Biuro@wishpolska.pl

Podobne oferty