Technolog Produkcyjny – branża farmaceutyczna w Pionie Produkcyjnym

IBSS BIOMED S.A.

Kraków

4 dni temu

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna


Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.

 

Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są
innowacyjne, oryginalne, opatentowane produkty,
sprzedawane w ponad dwudziestu krajach.

 

Obecnie do pracy poszukujemy kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Technolog Produkcyjny – branża farmaceutyczna w Pionie Produkcyjnym
Miejsce pracy: Kraków

Nadzorowanie i koordynacja procesów produkcyjnych. Opracowywanie nowych technologii oraz współdziałanie w tworzeniu nowych produktów.

 

OPIS STANOWISKA:
 • aktywny udział w opracowywaniu koncepcji nowych produktów przy współpracy z Działem R&D
 • udział w opracowywanie nowych receptur i wdrażanie ich do produkcji
 • koordynacja przeprowadzania prób produkcyjnych nowych wyrobów oraz zatwierdzanie opracowanych technologii wytwarzania
 • nadzór nad procesem wdrażania nowych technologii oraz nadzorowanie stosowanych
 • testowanie, opiniowanie przydatności i funkcjonalności oraz wprowadzanie do produkcji nowych surowców, materiałów i opakowań
 • kontrola przydatności surowców i wyrobów na każdym etapie produkcji
 • korekty zapisów do dokumentacji technologicznej
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu wdrożonych technologii
 • standaryzacja parametrów technologicznych oraz optymalizacja technologii wytwarzania produkowanych wyrobów w przypadku zmian, modyfikacji
 • prowadzenie testów produkcyjnych
 • nadzór technologiczny nad procesami wdrożonymi do produkcji
 • współpraca z dostawcami maszyn i usług
 • nadzór nad zgodnością technologii z obowiązującymi normami, wymaganiami prawa
 • współpraca z wytwórcami kontraktowymi, udział w aktualizacji dokumentacji i umów
 • tworzenie kalkulacji produktów, współpraca z Działem Finansowo-Księgowym
 • wdrażanie produkcji prototypowej
PROFIL KANDYDATA:
 • wykształcenie wyższe preferowane: farmaceutyczne, chemiczne lub biologiczne
 • doświadczenie w produkcji w firmie farmaceutycznej na samodzielnym stanowisku
 • wiedza związana z eksploatacją urządzeń i linii technologicznych w branży farmaceutycznej
 • bardzo dobra znajomość metod i technik produkcji charakterystycznych dla branży
 • biegła znajomość aktualnego prawa farmaceutycznego oraz Rozporządzenia - Dobrej Praktyki Wytwarzania
 • znajomość standardów Zarządzania Jakością opartych na GMP, HACCP, ISO 13485
 • umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej
 • inicjatywa i konsekwencja w planowaniu i osiąganiu celów
 • umiejętność efektywnego analizowania i rozwiązywania problemów
 • orientacja na zadania
 • dokładność i wnikliwość
 • zdyscyplinowanie i odpowiedzialność
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
OFERUJEMY:
 • wsparcie w procesie wdrożenie
 • możliwość długofalowej współpracy, w oparciu o umowę o pracę
 • duże wyzwania zawodowe
 • dobrą atmosferę w zespole
 • możliwość rozwoju, ciągłego poszerzania i doskonalenia swoich kompetencji
 • dofinansowanie do płatnej opieki medycznej

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku:

 

 APLIKUJ 

 

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl
Poznaj stanowisko: Technolog 
Technolog jest specjalistą, posiadającym dość ogólny zakres obowiązków – najściślej rzecz biorąc technolog zajmuje się organizowaniem i koordynowaniem całokształtu procesów o podłożu technicznym. W praktyce specjalista technolog nadzoruje poprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego i specjalistycznego, znajdującego się na terenie przedsiębiorstwa, kontroluje jego stan techniczny i dopilnowuje terminowego ...
Praca Technolog