Technolog

Dakri Sp. z o.o.

Łódź

5 dni temu

Zakład przemysłu spożywczego poszukuje kandydata na stanowisko:

Technolog
 
Opis stanowiska:
 • wdrażanie nowych projektów: od koncepcji i momentu przeprowadzenia prób technologicznych do seryjnej produkcji,
 • kontrola przebiegu procesów technologicznych, zgodność parametrów z recepturami technologicznymi,
 • optymalizacja procesów poprzez bieżącą analizę parametrów,
 • wyrywkowa kontrola surowców, produktów, półproduktów, materiałów pomocniczych, przypraw i dodatków oraz między operacyjna kontrola poprawności prowadzonych procesów produkcyjnych,
 • prowadzenie pomiarów norm uzysków, ubytków naturalnych, wydajności produkcyjnych,
 • tworzenie dokumentacji technologicznej, receptur, instrukcji technologicznych oraz kart kontroli procesów produkcyjnych,
 • współpraca z innymi działami oraz ośrodkami badawczymi w zakresie nowych technologii i rozwiązań.
Wymagania
 • wykształcenie wyższe kierunkowe – technologia /żywności/żywienia,
 • znajomość standardów jakościowych HACCP, IFS,
 • znajomość zasad technologii produkcji (minimum roczne doświadczenie),
 • znajomość prawa żywnościowego,
 • samodzielność i sprawna organizacja pracy własnej,
 • inicjatywa, zaangażowanie oraz chęć uczenia się,
 • orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

 

 APLIKUJ TERAZ Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez Administratora którym jest Dakri sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, NIP 728-28-366-05, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776234, w tym w szczególności podanych przeze mnie danych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV w tym również zamieszczonego tam zdjęcia (wizerunku).

Poznaj

Dakri Sp. z o.o

Dakri Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 1998. Jesteśmy częścią grupy kapitałowej, działającej prężnie w branży piekarniczo-cukierniczej. Podstawową formą działalności spółki jest produkcja surowych wyrobów piekarniczych i cukierniczych w technologii mrożonej, która spełnia standardy krajowe i europejskie. Uzyskane w roku 2002 certyfikaty ISO 9001:2000 oraz HACCP potwierdzają wysoką jakość naszych produktów oraz spełnienie surowych wymagań technologicznych, stosowanych przy produkcji wyrobów piekarskich i cukierniczych. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowań do uzyskania certyfikatu IFS, który stworzy jeszcze większe szanse eksportowe naszej firmy.