Trener pracy / Pośrednik pracy

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Warszawa

25 dni temu

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ogłasza nabór na stanowisko: Trener pracy / Pośrednik pracy do projektu "Zauważ - Zatrudnij - Zyskaj II" - projekt zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami, w tym głównie z zaburzeniami psychicznymi.

Trener pracy / Pośrednik pracy
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy doradcy zawodowego, pośrednika pracy, trenera pracy lub pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami będzie dużym atutem,
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia, pedagogika lub pokrewne będzie dużym atutem,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa w działaniu, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych,
 • Duża samodzielność w pracy oraz dyspozycyjność (oferujemy pracę na pełen etat, ale godziny pracy mogą być uzależnione od rodzaju i charakteru zadań),
 • Wysoki poziom zaangażowania oraz chęć rozwoju zawodowego w strukturach organizacji pozarządowej,
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Power Point) oraz swoboda w obsłudze Internetu,
 • Znajomość przepisów prawa pracy.

Ogólny zakres zadań:

 • Diagnoza preferencji oraz predyspozycji zawodowych osób z niepełnosprawnością,
 • Pozyskiwanie nowych miejsc pracy, staży i praktyk zawodowych,
 • Współpraca z pracodawcami,
 • Wspieranie osób z niepełnosprawnością w procedurze zatrudnienia (tworzenie dokumentów aplikacyjnych, towarzyszenie w procesie rekrutacji, badania u lekarza medycyny pracy),
 • Szkolenie niepełnosprawnego pracownika w miejscu jego pracy,
 • Przygotowanie pracodawców i ich zespołów na współpracę z niepełnosprawnym pracownikiem,
 • Za zgodą osoby z niepełnosprawnością współpraca z jej rodziną i innymi członkami najbliższego środowiska,
 • Współpraca z realizatorami innych form wsparcia i aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników Ośrodka,
 • Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi.

Oferujemy:

 • Pracę w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę,
 • Pełną pasji i wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych,
 • Możliwość dalszej współpracy, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Poznaj

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną 19.09.1995 roku. Powstało dzięki determinacji kilkunastu osób, z różnych profesji, z przekonania, że problemy społeczne należy rozwiązywać wspólnie. Nasza misja to zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone oraz tworzenie warunków ich powrotu do społeczeństwa i pełni praw.

Poznaj stanowisko: Pośrednik Pracy 
Pośrednik pracy, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, zajmuje się bieżącym monitorowaniem rynku pracy na podległym obszarze, prowadzeniem stałej współpracy z podmiotami zatrudniającymi pracowników i przedstawianiem wynalezionych ofert osobom poszukującym zatrudnienia tymczasowego lub stałego. Pośrednik pracy przyjmuje zgłoszenia od osób bezrobotnych lub chcących zmienić dotychczasowe miejsce pracy, zawierające ich ...
Praca Pośrednik Pracy