Wind Project Engineer (Cost estimation / wind energy)

NES Global Talent

Warszawa

3 dni temu

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach średniego i wyższego szczebla managerskiego. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera klientów w 28 krajach z 45 biur. NES rekrutuje w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.

 

Dla naszego klienta, jednego z wiodących generalnych wykonawców dla energetyki odnawialnej poszukujemy osoby na stanowisko:

Wind Project Engineer (Cost estimation / wind energy)
Miejsce pracy: Warszawa

Wynagrodzenie: 7000-13000 brutto

Forma współpracy: Umowa o pracę

 

Na tym stanowisku będziesz uczestniczyć w przygotowywaniu projektów wykonawczych i współtworzył plany kosztowe dla inwestycji wiatrowych i fotowoltaicznych w aspektach konstrukcyjno-budowlanych.

 

Zakres obowiązków:
 • - współtworzenie strategii kosztowych
 • - opiniowanie projektów w zakresie efektywności kosztowej
 • - reprezentowanie firmy przed inwestorami
 • - kontakt z podwykonawcami, dostawcami
 • - stałe badanie rynku
Idealny kandydat powinien:
 • mieć wykształcenie wyższe, inżynieryjne, preferowani absolwenci budownictwa (lub pokrewnych kierunków)
 • posługiwać się swobodnie językiem angielskim
 • mieć co najmniej 2-letnie doświadczenie w branży konstrukcyjnej
 • mieć doświadczenie zdobyte przy inwestycjach wiatrowych lub fotowoltaicznych
 • być osobą kreatywną oraz chętną do wnoszenia własnych pomysłów i uwag
 • mieć uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (nie są wymagane, lecz będą dużym atutem)

Klient oferuje:

 • stałe zatrudnienie na umowie o pracę
 • pełne wsparcie w rozwoju (dążenie do zdobycia uprawnień, międzynarodowe szkolenia)
 • otwartość na różne drogi rozwoju wewnątrz organizacji
 • międzynarodowe środowisko pracy

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

NES Global Talent

Poznaj stanowisko: Inżynier Projektu 
Osoba na tym stanowisku zajmuje się kompleksowym przygotowaniem i wprowadzeniem w życie nowego projektu. Opracowuje harmonogram przyszłych prac, sporządza niezbędną dokumentację, np. projektową i zdawczo-odbiorczą, oraz nadzoruje przebieg wszystkich realizowanych działań. Bierze udział we wszystkich stadiach projektu, od jego rozpoczęcia i kalkulacji kosztów, przez testy, do ostatecznego odbioru. Ocenia także efekty końcowe działań i ...
Praca Inżynier Projektu