Wykładowca / Adiunkt (informatyka)

Społeczna Akademia Nauk

Warszawa

8 godz. temu

Społeczna Akademia Nauk (Największa uczelnia niepubliczna w Polsce) we współpracy z wiodącym amerykańskim uniwersytetem badawczym (Clark University) poszukuje pracowników naukowych i dydaktycznych. Praktycy mile widziani.

 

Społeczna Akademia Nauk powstała w roku 1994 jako Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Dzięki uprawnieniom do nadawania tytułu doktora, w roku 2011 uczelnia uzyskała status Akademii.

 

SAN jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim - na kilkunastu wydziałach w całym kraju kształci obecnie ponad 16 tys. studentów na 25 kierunkach. Mury Akademii opuściło dotychczas ponad 60 tys. absolwentów.

Wykładowca / Adiunkt (informatyka)
Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-Learning),
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz angielskim
 • prace organizacyjne na rzecz Uczelni w zakresie dokumentacji, rozwoju i promocji kierunku,
 • w przypadku zatrudnienia na stanowisko badawczo- dydaktyczne udział w pracach naukowo-badawczych,
 • udział w projektach realizowanych przez Uczelnię.

Wymagania:

 • posiadanie tytułu doktora w dziedzinie nauk technicznych.
 • 2-letnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć,
 • doświadczenie w praktyce zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia,
 • doświadczenie organizacyjne w zakresie działań organizacyjnych na kierunku,
 • znajomość języka angielskiego na min. poziomie B2.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, konferencje naukowe – polskie i międzynarodowe z uwzględnieniem wystąpień na konferencjach),
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (podstawowe miejsce pracy) lub umowę cywilnoprawną,
 • przyjazną atmosferę,
 • perspektywę rozwoju zawodowego w instytucji edukacyjnej o ogólnopolskim zasięgu,
 • możliwość samodzielnego prowadzenia wybranych projektów edukacyjnych,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje,
 • wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej lub wyjazdy w celach szkoleniowych.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przysyłać klikając w przycisk aplikowania. W tytule prosimy o podanie preferowanej lokalizacji miejsca pracy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Poznaj

Społeczna Akademia Nauk

Społeczna Akademia Nauk (Największa uczelnia niepubliczna w Polsce) we współpracy z wiodącym amerykańskim uniwersytetem badawczym (Clark University) poszukuje pracowników naukowych i dydaktycznych. Praktycy mile widziani.

 

Społeczna Akademia Nauk powstała w roku 1994 jako Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Dzięki uprawnieniom do nadawania tytułu doktora, w roku 2011 uczelnia uzyskała status Akademii.

 

SAN jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim – na kilkunastu wydziałach w całym kraju kształci obecnie ponad 16 tys. studentów na 25 kierunkach. Mury Akademii opuściło dotychczas ponad 60 tys. absolwentów.

Poznaj stanowisko: Wykładowca 
Wykładowca jest pracownikiem naukowym zatrudnionym w murach uczelni wyższej - publicznej lub prywatnej i zajmującym się pracą dydaktyczną w środowisku studentów danej specjalności. Osoba zatrudniona w tym charakterze prowadzi zajęcia dydaktyczne w oparciu o autorski program nauczania obejmujący zagadnienia z danej dziedziny naukowej. Postępy studentów weryfikowane są w oparciu o okresowe formy sprawdzania wiedzy i końcowe ...
Praca Wykładowca