Zastępca dyrektora programowego ds. innowacji
Centrum Nauki Kopernik
Warszawa
dyrektor
pełny etat
umowa o pracę
6 dni temu

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Zastępca dyrektora programowego ds. innowacji
Warszawa

Centrum Nauki Kopernik poszukuje kompetentnej i entuzjastycznej osoby na stanowisko Zastępcy dyrektora programowego ds. innowacji. Jej/jego zadaniem będzie przygotowanie do otwarcia, a następnie pokierowanie nowatorskim centrum innowacji w edukacji: Pracownią Przewrotu Kopernikańskiego (PPK), działającą w ramach Centrum Nauki Kopernik. W PPK prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe CNK we współpracy z partnerami naukowymi i biznesowymi, a w szczególności:

 • badania nad procesami uczenia się ­­­i tworzenie rozwiązań edukacyjnych z obszaru STEAM (nauka, technika, nauki inżynieryjne, sztuka, matematyka): pomocy naukowych, zestawów edukacyjnych, modeli pracy,
 • tworzenie stacji doświadczalnych, czyli interaktywnych eksponatów,
 • opracowywanie formatów komunikacji naukowej i diagnozy ich oddziaływania na kształtowanie się postaw uczestników i użytkowników projektowanych rozwiązań,
 • rozwój wiedzy o środowisku uczenia się oraz praktykach naukowych i edukacyjnych uczniów i nauczycieli.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego będzie mieściła się w nowym obiekcie, budowanym obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie CNK przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie. Otwarcie PPK planowane jest na drugą połowę 2022 roku.

 

Zastępca dyrektora programowego ds. innowacji będzie odpowiedzialny za:

 • koordynację zakupu wyposażenia badawczo-rozwojowego PPK zgodnie z projektem;
 • zbudowanie zespołu z obecnych i nowo zatrudnionych pracowników;
 • realizację Agendy Badawczej PPK i wskaźników projektowych związanych z pracami B+R;
 • koordynowanie pracy zespołów laboratoriów PPK;
 • współpracę z członkami Konsorcjum PPK (firmami Moje Bambino i BeCreo) oraz innymi partnerami biznesowymi w celu komercjalizacji rozwiązań;
 • współpracę ze środowiskiem akademickim i rozwój naukowy pracowników;
 • pozyskiwanie finansowania na prowadzone prace;
 • komunikację prowadzonych prac i ich wyników.

Raportuje do Dyrektora Programowego i blisko współpracuje z innymi jego zastępcami. Bezpośrednio nadzoruje pracę kierowników PPK oraz wybranych kierowników projektów w ramach obowiązującej metodyki projektowej. Blisko współpracuje z Działem Współpracy Biznesowej, Działem Projektów Unijnych i Dotacji, Pracownią Edukacji i Pracownią Wydarzeń.

 

Kompetencje i umiejętności:
 • umiejętność tworzenia i operacjonalizacji strategii organizacji;
 • umiejętność organizacji pracy własnej, nadawania priorytetów zadaniom, inicjatywa w podejmowaniu wyzwań;
 • kierowanie zespołem, w szczególności w zakresie:
  • nadzoru nad kwestiami merytorycznymi i organizacyjnymi prowadzonych działań, włącznie z budżetem jednostki;
  • wyznaczania celów zgodnych ze strategią CNK i monitorowania ich realizacji;
  • motywowania pracowników;
  • wspomagania pracowników w rozwoju kompetencji i wiedzy fachowej;
 • zainteresowanie edukacją w zakresie STEAM i komunikacją nauki;
 • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność;
 • orientacja na odbiorcę;
 • kreatywność, innowacyjność, umiejętność łączenia ze sobą idei z różnych dziedzin;
 • zorientowanie na pracę zespołową, komunikatywność i wysoka kultura osobista.
Wymagania:
 • doktorat;
 • minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym, w którego zakres wchodziło tworzenie i realizacja strategii organizacji;
 • minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania projektami, prowadzenia badań i/lub prac rozwojowych;
 • znajomość języka angielskiego – biegłość w mowie i piśmie;
 • podstawowa znajomość pakietu MS Office lub analogicznych.

Mile widziane:

 • umiejętność realizacji zadań w instytucji podlegającej ustawie o finansach publicznych i prawu zamówień publicznych;
 • osobiste doświadczenie w tworzeniu pomocy edukacyjnych;
 • znajomość narzędzi do planowania i realizacji projektów (np. MS Project);
 • znajomość dodatkowych języków obcych;
 • doświadczenie pracy w zespole międzynarodowym;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania i/lub prace rozwojowe.
Oferujemy:
 • ambitne wyzwania zawodowe oraz inspirujące środowisko pracy;
 • realny wpływ na tworzenie strategii instytucji oraz prowadzone działania badawczo-rozwojowe;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

AGENDA BADAWCZO-ROZWOJOWA PPK

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do dnia 24.10.2021 r.

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 


W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.


Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

Aplikuj teraz

Poznaj

Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik to:

 • królestwo eksperymentów – w Centrum znajdują się setki angażujących eksponatów. Umożliwiają one prowadzenie samodzielnych doświadczeń, wyjaśniających funkcjonowanie świata wokół nas. Eksperymentowanie pomaga zrozumieć nawet skomplikowane zjawiska.
 • przygoda i świetna zabawa - każdy, kto odważy się trochę poeksperymentować przekona się, że nauka to wciągająca i fascynująca przygoda. Wiek zwiedzającego nie ma znaczenia - wystawy są tak pomyślane, by każdy znalazł tu coś dla siebie.
 • podglądanie przyszłości - prezentujemy rozwiązania technologiczne, nad którymi naukowcy dopiero pracują.

a także:

 • teatr, w którym w role aktorów wcielają się roboty,
 • teatr Wysokich Napięć,
 • Park Odkrywców,
 • oryginalny ogród widokowy na dachu,
 • jedno z najnowocześniejszych na świecie planetariów,
 • Centrum Konferencyjne.

Proces rekrutacji