MediaCom

od 51 do 250 prac. Internet, Multimedia, Media

W tworzeniu skutecznych i adekwatnych dla konsumenta kampanii kluczowe jest myślenie o komunikacji jako o systemie, którego paliwem jest angażujący content.

Aktualne oferty pracy

Firma MediaCom nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.

MediaCom

Ul. Woloska 12

02-675 Warszawa