Grupa Kapitałowa "Specjał"

od 51 do 250 prac. Handel i Sprzedaż

Grupa Kapitałowa Specjał należy do grona największych firm dystrybucyjnych w Polsce. Działa od 1990 r. Od 2007 r. grupa rozpoczęła falę przejęć, co wpłynęło na jej dynamiczny rozwój. Działa w czterech branżach – hurcie i detalu FMCG, hurcie i detalu medycznym, ochronie osób, mienia, usług porządkowych oraz usługach finasowych.

Specjał aktualnie prowadzi dystrybucję z 14 oddziałów obejmując swym zasięgiem cały kraj. Posiada zaplecza magazynowe o łącznej powierzchni 69 480 m2. Obsługuje ponad 20 tys. sklepów. Zatrudnia ponad 4280 pracowników.

Posiada jedną z największych w Polsce sił sprzedażowych – ponad 200 handlowców plus 60 koordynatorów sieci Nasz Sklep i 40 koordynatorów LD Holding. Grupa Kapitałowa Specjał jest właścicielem największej polskiej sieci franczyzowej – ponad 4300 sklepów. W grudniu 2014 r. Grupa Kapitałowa Specjał utworzyła firmę doradczą świadczącą szeroką gamę usług finansowych.

 

Aktualne oferty pracy

Firma Grupa Kapitałowa "Specjał" nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.

Grupa Kapitałowa "Specjał"

ul. Jana Pawła II 80 lok. 5

00-175 Warszawa