Instytut badawczy, który zajmuje się analizą funkcjonowania i efektywności systemu edukacji oraz rynku pracy w Polsce i za granicą. 

W zespole Instytutu Badań Edukacyjnych pracują specjaliści z dziedziny pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, politologii oraz innych dyscyplin naukowych, którzy mają bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i sektorze prywatnym.

IBE to jedna z czołowych jednostek badawczych w Polsce. W 2017 roku Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał Instytutowi Badań Edukacyjnych kategorię A, wysoko oceniając jego osiągnięcia naukowe, potencjał oraz praktyczne efekty działalności.

Jako instytucja ekspercka działająca w ramach inicjatywy twinningowej IBE udziela wsparcia instytucjonalnego krajom objętym Europejską Polityką Sąsiedztwa.

IBE współpracuje z zagranicznymi instytucjami podobnej rangi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii i Słowacji.

Aktualne oferty pracy

Firma Instytut Badań Edukacyjnych nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.

Zobacz oferty innych pracodawców

 • Specjalista w Biurze ds. Personalnych

  Warszawski Uniwersytet Medyczny   Warszawa, ul. Żwirki i Wigury    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Główne zadania: prowadzenie procesów rekrutacyjnych; aktywne działania skierowane na poszukiwanie kandydatów (znajomość narzędzi sourcingowych, direct search); organizacja i koordynowanie zadań związanych z przyznawaniem nagród i odznaczeń w Uczelni; udział w procesie oceny nauczycieli...
 • Specjalista ds. Instalacji Elektrycznych w Dziale Technicznego Utrzymania Obiektów

  Warszawski Uniwersytet Medyczny   Warszawa, ul. Żwirki i Wigury    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Główne zadania: sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem prac konserwacyjnych oraz bieżące rozliczanie kosztów; opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów oraz konserwacji obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; nadzór nad realizacją zadań remontowych,...
 • Specjalista ds. Finansowych

  Uniwersytet Warszawski   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Opis stanowiska: Prowadzenie zapisów w systemie finansowo- księgowym SAP; Obsługa faktur zakupowych i innych płatności jednostki; Bieżący nadzór nad prawidłową realizacją projektów; Rozliczanie godzin pracy i zlecanie wypłat wynagrodzeń w projektach; Rozliczanie delegacji krajowych i...
 • Młodszy Specjalista ds. umów cywilnoprawnych

  Akademia Leona Koźmińskiego   Warszawa    praca stacjonarna
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Główne obowiązki: sporządzanie, zawieranie i rejestracja umów cywilnoprawnych, dbałość o całość zagadnień związanych z administrowaniem umowami, komunikacja ze zleceniobiorcami w języku polskim i angielskim, bieżące monitorowanie zmian prawnych i proponowanie nowych rozwiązań,...
 • Młodszy Specjalista ds. Obsługi Studentów do Dziekanatu Kolegium Zarządzania i Kolegium Finansów i Ekonomii

  Akademia Leona Koźmińskiego   Warszawa    praca stacjonarna
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat
  2 dni
  Główne obowiązki: bieżąca obsługa interesariuszy dziekanatu, udział w organizacji procesu dydaktycznego, współpraca z wykładowcami oraz z dziekanem i prodziekanem danego kierunku, tworzenie i porządkowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przygotowywanie sprawozdań i...
 • Młodszy Bibliotekarz

  Warszawski Uniwersytet Medyczny   Warszawa, ul. Żwirki i Wigury    praca stacjonarna
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Główne zadania: Obsługa bazy dorobku publikacyjnego pracowników WUM (WUM.Publikacje). Sporządzanie zestawień bibliometrycznych pracowników WUM. Wspieranie pracowników WUM w procesach związanych z publikowaniem prac naukowych (m.in. budowanie strategii wyszukiwawczych, dostęp do publikacji,...
 • Specjalista ds. ogólnobudowlanych w Dziale Technicznego Utrzymania Obiektów

  Warszawski Uniwersytet Medyczny   Warszawa, ul. Żwirki i Wigury    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Główne zadania: sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem prac konserwacyjnych oraz bieżące rozliczanie kosztów; opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów oraz konserwacji obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; nadzór nad realizacją zadań remontowych,...
 • Specjalista - Helpdesk

  Centrum Nauki Kopernik   Warszawa, Powiśle    praca stacjonarna
  specjalista (mid) / pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Zadaniem osoby zatrudnionych na tym stanowisku jest praca na rzecz zapewnienia odpowiedniego działania eksponatów w przestrzeni wystaw Centrum Nauki Kopernik oraz bieżąca eksploatacja urządzeń w Teatrze Wysokich Napięć. Poszukujemy osoby komunikatywnej, zaangażowanej i zorganizowanej,...
 • Specjalista ds. programów międzynarodowych

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie   Warszawa, Kampus przy ul. Wóycickiego    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Główne zadania: Obsługa programu Erasmus+ KA131 (współpraca pomiędzy krajami programu) w zakresie obsługi mobilności studentów; Obsługa programu Erasmus+ KA171 (współpraca pomiędzy krajami programu i krajami partnerskimi) w zakresie obsługi mobilności studentów; Udział w...
 • Administrator budynków - Specjalista ds. administracyjnych

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie   Warszawa, Kampus na ul. Wóycickiego    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Główne zadania: nadzór nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno-porządkowego i technicznego administrowanych obiektów; współpraca z Działem Technicznym w zakresie usuwania usterek i konieczności wykonania niezbędnych robót stwierdzonych w administrowanym obiekcie; prowadzenie...
Zobacz archiwalne oferty pracy

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8

01-180 Warszawa