Adiunkt - pracownik badawczo-dydaktyczny, informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Wrocław

2 dni temu
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Uczelnia z ponad 20-letnią tradycją, kształcąca inżynierów informatyki – ogłasza konkurs
na stanowisko:
Adiunkt - pracownik badawczo-dydaktyczny, informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja
Miejsce pracy: Wrocław
Opis oferty


Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina informatyka lub dziedzina nauk inżynieryjno- technicznych, Dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja, Wymagane przedstawienie dorobku. naukowego i dydaktycznego.


GŁÓWNE ZADANIA NA STANOWISKU
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100% pensum określonego dla stanowiska adiunkta;
 • prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja oraz publikowanie ich wyników;
 • aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego i działalności naukowej;
 • realizacja zadań bieżących zleconych przez przełożonych, związanych z posiadanymi kompetencjami i zajmowanym stanowiskiem.
WYMAGANIA NA DANYM STANOWISKU
 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja;
 • spełnianie wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • doświadczenie w pracy badawczo-dydaktycznej,
 • wiedza z zakresu baz danych, systemów operacyjnych i informatycznych, programowania w języku C++, programowania w języku Python, grafiki komputerowej
 • udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja;
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych.
OFERUJEMY
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat;
 • pracę w akademickim środowisku;
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia poprzez bezpłatne szkolenia;
 • możliwość pracy zdalnej;
 • ubezpieczenie grupowe.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

 APLIKUJ TERAZ 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Poznaj stanowisko: Informatyk 
Informatyk to specjalista, który tworzy, przekształca i przekazuje dane za pomocą programów komputerowych. Osoba ta musi posiadać wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz powinna znać budowę i zasady działania urządzeń komputerowych. Do zakresu obowiązków tego pracownika należy, m.in.: obsługa i zabezpieczenie sieci komputerowej, konfiguracja urządzeń, ...
Praca Informatyk