Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Analityk biznesowy ds. projektów informatycznych
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
Warszawa
specjalista (mid)
umowa zlecenie
41 dni temu

 Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

 • zajmuje się świadczeniem usług na rzecz pasażerów i linii lotniczych oraz m.in. budową i eksploatacją lotnisk.
 • zarządza trzema portami lotniczymi - w Warszawie, Radomiu i Zielonej Górze.
 • posiada udziały w spółkach świadczących obsługę naziemną (handling), kontrolę bezpieczeństwa w portach lotniczych oraz wykonujących usługi pozalotnicze.
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Analityk biznesowy ds. projektów informatycznych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 101/21
Na tym stanowisku do głównych zadań należy:
 • Analiza projektów biznesowych i technologicznych pod kątem wykonalności
 • Zbieranie wymagań biznesowych
 • Definiowanie wymagań funkcjonalnych oraz współpraca z Działami IT
 • Realizacja zadań w zespołach projektowych/ Agile/Scrum;
 • Analiza procesów biznesowych i identyfikacja obszarów do automatyzacji;
 • Współudział w tworzeniu raportów z relacyjnych i nierelacyjnych baz danych;
 • Współudział w modelowaniu procesów biznesowych
Oczekujemy:
 • Wykształcenia średniego;
 • 2 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z prowadzeniem projektów;
 • Znajomości narzędzi BI np. Qlik, Tableau, Penthaho, Congos oraz Ms Office (Excel, Access),
 • Znajomości zagadnień dot. projektów informatycznych;
 • Mile widziana znajomość języka np. SQL w dialektach MS SQL Server, Oracle, DB2, PostgreSQL;
 • Znajomość relacyjnych baz danych;
 • Mile widziana znajomość narzędzi JIRA/Confluence oraz analityczne;
 • Rzetelności, terminowości, komunikatywności, umiejętności planowania i organizacji pracy.
Oferujemy:
 • Współpracę na podstawie umowy cywilno-prawnej;
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji lidera w branży firm świadczących obsługę naziemną na rzecz pasażerów, linii lotniczych i usług pozalotniczych.

PPL zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami


KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z ART. 13 RODO


Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy, iż:

- Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon: 22 650 11 11 (lub 22 650 19 43, 22 650 10 39, 22 650 19 27).

- Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.

- Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego.

- Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

- Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy od daty upływu terminu na złożenie dokumentów aplikacyjnych określonej w niniejszym ogłoszeniu.

- Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Masz prawo cofnąć w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Podanie przez Ciebie danych w zakresie określonym w Kodeksie pracy (art. 221) jest wymogiem ustawowym, jesteś zobowiązany do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody.

Podobne oferty