Analityk OrderFlow / Service Manager

IT CONNECT Sp. z o.o.

Warszawa

31 dni temu

IT CONNECT to firma stworzona dla ludzi dynamicznych, realizujących się w codziennej pracy. Na bieżąco dysponujemy najciekawszymi propozycjami pracy w dziedzinie IT i technik, a nasi pracownicy pracują z najlepszymi i najbardziej znanymi firmami w Polsce. Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów i menadżerów, jak również studentów ostatnich lat i świeżych absolwentów IT. Najważniejsza dla nas jest Twoja pasja i chęć samorealizacji. U nas będziesz realizować swoje marzenia!!Analityk OrderFlow / Service Manager

Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: 1190


Zadania:
 • zapewnienie realizacji usług wewnętrznych i procesów biznesowych w ujęciu end2end zgodnie ze standardem oraz na ustalonym z Biznesem poziomie
 • tworzenie mechanizmów monitorujących i raportujących dla usług/procesów
 • współpracę z Odbiorcą Biznesowym oraz wewnątrz IT i z Dostawcami Zewnętrznymi w zakresie odpowiedzialności za świadczone usługi
 • analizę procesów i usług, interpretacja przebiegu procesów biznesowych na ich realizację w systemach informatycznych
 • analiza nieprawidłowości w funkcjonowaniu procesów/systemów, zgłaszanie błędów, współpraca w ich naprawie,
 • przygotowywanie i implementacja rozwiązań udrażniających procesowanie zamówień do czasu usunięcia źródeł zakłóceń,
 • agregacja danych z monitoringu i raportów, tworzenie na ich podstawie wizualizacji flow procesów biznesowych
Wymagania:
 • atutem będzie wiedza z zakresu funkcjonowania Środowiska Zintegrowanego Mobile oraz doświadczenie z pracy w tym środowisku,
 • koniecznie znajomość SQL, PL/SQL,
 • doświadczenie w roli analityka procesów biznesowych lub analityka systemowego,
 • umiejętności dekompozycji procesów biznesowych na komponenty (w szczególności techniczne), tworzenie map procesów biznesowych wraz z zamodelowaniem w nich punktów kontrolnych niezbędnych do monitorowania procesów w ujęciu end-to-end,
 • umiejętność analizy danych liczbowych,
 • znajomość narzędzi do monitorowania i raportowania procesów biznesowych - SPAGO BI (Open Source Business Intelligence), Talend Open Studio,
 • pozyskiwanie, integrowanie i wykonywanie operacji na danych z różnych środowisk informatycznych,
 • umiejętność efektywnego organizowania pracy,
 • umiejętność budowania trwałych relacji biznesowych
Oferujemy:
 • możliwość poznania procesów biznesowych w jednej z największych firm dostarczającej usługi telekomunikacyjne
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej i karty sportowej na preferencyjnych warunkach
 • pracę w pełnym wymiarze godzin w miesiącu

 Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości IT CONNECT Sp. z o.o. do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych."

Poznaj

IT CONNECT Sp. z o.o.

Dlaczego warto?

Szukasz możliwości rozwoju na rynku IT? Pracuj z nami!
Współpracujemy z wieloma firmami u których rozwijamy działy IT.
IT CONNECT to firma outsourcingowa stworzona z myślą o ludziach poszukujących realizacji w codziennej pracy.
Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów i menadżerów, jak i studentów ostatnich lat i absolwentów IT.

Proces rekrutacji

KrokAnaliza dokumentów aplikacyjnych
KrokRozmowa rekrutacyjna
KrokSpotkanie rekrutacyjne u klienta
Poznaj stanowisko: Analityk Biznesowy 
Analityk Biznesowy jest swoistym spoiwem łączącym, poprzez analizę i opis projektów, dwa światy: zagadnienia IT i biznes. Funkcjonuje na granicy tych dwóch obszarów i dba o to, by rozwiązania IT były dopasowane do biznesowych potrzeb klientów. Do jego obowiązków należy gromadzenie i analiza wymagań klientów oraz udział w opracowaniu optymalnych rozwiązań dla projektów i ...
Praca Analityk Biznesowy