AR Team Manager

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND SP Z O O

Wrocław

26 dni temu

We are looking for talented people for the role of
AR Team Manager
Wrocław
Summary

This function involves managing team responsible for Accounts Receivable Process. It is a mixture of customer relationship, process and people management activities.

Responsibilities
 • Drive AR service delivery from Poland / Set up AR strategy
 • Oversee and review activities performed by Team Leaders and Process Coordinators
 • Manage the day-to-day activities of the team
 • Monitor training requirement of the team and ensure SLA adherence
 • Daily contact with the Client and Global Lead
 • Maintain backup structure in the Team
 • Participate in internal and external audits
 • Identify improvement fields, promote and participate in quality projects
 • Administering scheduling systems, planning, monitoring, appraising, and reviewing job contributions, enforcing policies and procedures
 • Creating awareness on driving projects, process improvement strategy & methodology and ensuring maximum operational efficiency
 • Good communication around issues and opportunities. Get things done, make things happen
 • Drive people development by coaching & mentoring project team members
You have
 • Fluent in English second language nice to have (French OR German OR Spanish)
 • Team management or coordination experience is a must
 • Graduate with prior B2B collections experience
 • Experience with CRM applications
 • Good written communication skills preferred
 • Ability to build and maintain effective business relationships
 • Attention to detail, apply judgement on the job and the ability to effectively multi-task in a deadline driven atmosphere
 • Good time management, prioritization skills and ability to work without close supervision and under pressure
We offer
 • Opportunity to be part of a rapidly expanding global organization with irreproachable reputation.
 • A role that provides you progress both professionally and personally
 • Open-minded and multinational environment
 • Pleasant and inspiring working atmosphere
 • Professional development and clear career path
 • Possible trainings with international specialists
 • Training & development opportunities within company
 • Competitive salary with cafeteria benefits
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND SP Z O O

Team leader, tłumaczony po prostu jako lider zespołu jest osobą menedżerem koordynującym i nadzorującym prace danego zespołu pracowników w firmie, przedsiębiorstwie lub instytucji. Jego zadaniem jest wyznaczanie bieżących i długofalowych zadań i celów dla poszczególnych członków zespołu, weryfikowanie czynionych przez nich postępów, nagradzanie i wyciąganie konsekwencji, motywowanie do działania. ...
Praca Lider Zespołu (Team Leader)